HledámPráci.cz - logo HledámPráci.cz - nabídka práce
HledámPráci.cz
        
Hledám Práci.cz TOP práce Extra Job Životopis vzor Průvodní dopis vzory Rychlé odkazy:    IT/telekomunikace  administrativa  personalistika  finance  management  provoz/výroba  logistika/doprava  obchod/nákup/marketing    

Úředník / úřednice

 

Typ pracovního poměru: HPP    Místo práce: Karlovar. k.   Obor: management    Nástup: dle dohody    Plat: dohodou
 

  

Náplň práce

Úředník / úřednice dotací a veřejných zakázek Městského úřadu Sokolov

příprava a realizace projektů. Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci operačního programu. Komplexní zadávání a monitorování veřejných zakázek města Sokolov. Příprava žádostí o dotace, jejich následná realizace, průběžný a návazný monitoring po dobu udržitelnosti projektu.
1. uchazeč musí být fyzickou osobou, která
- je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk,
2. ukončené VŠ vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu.
Místo práce: Sokolov
Termín nástupu: Dle dohody
Nabízíme: 11. platová třída, smlouva na dobu určitou, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
  
PožadujemePožadavky na uchazeče
1. praxe v oblasti veřejných zakázek zejména jejich zadávání a realizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
2. velmi dobrá uživatelská znalost práce s počítačem (MS Office, MS Project, internet).
Výhodou je
1. ukončené vzdělání ekonomického, nebo technického zaměření,
2. praxe ve zpracování projektových žádostí, organizaci a řízení projektů financovaných zejména z fondů Evropské unie,
3. zkušenost s elektronickými nástroji pro správu a evidenci výběrových řízení,
4. praxe ve zpracování strategických rozvojových dokumentů,
5. praxe ve veřejné správě,
6. řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič).

  
Vzdělání
  
Jazykové znalosti- aktivně:
- pasivně:
- jiné:
  
Řidičský průkaz
  
NabízímeUchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat
1.jméno, příjmení a titul uchazeče,
2.datum a místo narození uchazeče,
3.státní příslušnost uchazeče,
4.místo trvalého pobytu uchazeče,
5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a
6.datum a podpis uchazeče.
V přihlášce uchazeč dále uvede
1.název pozice, na níž se hlásí,
2.telefonický kontakt a
3.doručovací adresu, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu.
K přihlášce uchazeč připojí
1.životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, zejména těch, uvedených v oddíle „Požadavky na uchazeče“ a „Výhodou je“,
2.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
3.ověřenou kopii dokladu osvědčujícím absolvované státní závěrečné zkoušky,
4.ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  
  

Počet zobrazení nabídky práce: 238             Inzerát Úředník / úřednice vložen: 2016-10-21
 

 
Pracovní místo Úředník / úřednice nabízí
 
 

JOBSYSTEM s.r.o.

 
 
Předmět podnikání:
    JOBSYSTEM s.r.o. poskytuje a zprostředkovává personální inzerci na internetu
 
IČO: 28412508
 
Adresa:
   Sokolovská 106/42
   Praha 8
   180 00

 
Kontakní osoba:   Eva Grundová
 
Tel.: 224 819 391
Fax.: 224 819 391
Email: egrundova@jobsystem.cz
Internet: www.jobsystem.cz
 


    


© Hledám Práci.cz - personální server

www.hledampraci.cz
E-mail: personalni-server@hledampraci.cz
všechna práva vyhrazena