Neúplně odvedené daně, zdravotní a sociální pojištění

Mzda, plat, důchod
Mzda, plat, důchod

Otázka pro právní poradnu:

Můj zaměstnavatel se mi rozhodl přispívat na bydlení. Uděláno to bylo tak, ľe si nájemní smlouvu vzal na sebe a mě ze mzdy strhával dohodnutou část. Problém o němľ se nevědělo nastal v okamľiku před dvěma lety. Tehdy jsem se přestěhoval, změnil se pronajímatel a ten mi umoľnil, abych si u něj s rodinou nahlásil trvalé bydliątě.(minulý pronajímatel mi toto neumoľnil) Změnu trvalého bydliątě jsem nahlásil také zaměstnavateli. Letos přiąla do firmy kontrola ze sociálky. Ta zjistila, ľe od okamľiku změny trvalého bydliątě se mi i zaměstnavateli měly zvednout odvody, které tímto já a zaměstnavatel dluľíme penále. Nyní po mě zaměstnavatel poľaduje, abych se podílel na úhradě nedoplatku a to té části, která mi měla být strhávána z platu. Příjde mi nefér platit za chybu účetního oddělení, zvláątě kdyľ probíhá vnitrofakturace, takľe si naąe oddělení práci účetního oddělení kupujeme a navíc jsem ji nezpůsobil. Jsem tedy povinen platit za chybu druhých?

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Nechci se dohadovat o to, čí je co chyba. Pouze si dovolím upozornit, že pravděpodobně došlo k chybě v uplatňování zákona. Zaměstnavatel může zaměstnanci při uzavření pracovního poměru nebo při změně místa výkonu práce hradit ubytování a náklady na cestu do práce a z práce (viz § 6, odst. 1 zák. o cestovních náhradách), maximálně po dobu 3 let. Laicky řečeno je to náhrada za to, že dojíždíte zdaleka nebo jste odloučen od rodiny. Pokud jste si změnil trvalé bydliště do bytu, který Vám hradil zaměstnavatel, a dokonce tam přestěhoval celou rodinu, dojíždění resp. vzdálenost od rodiny odpadla a tudíž už nebyl důvod pro vyplácení takové náhrady. Domnívám se, že pokud jste sám usiloval o změnu trvalého bydliště, měl jste si být vědom následků. Zaměstnavatel má právo vyžadovat zpět přeplatek mzdy, byť přijatý v dobré víře, takže Vás splácení nemine.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Neúplně odvedené daně, zdravotní a sociální pojištění byl zveřejněn dne 2006-03-28 a počet zobrazení je: 7461Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Mzda, plat, důchod

Další články z právní kategorie

Příplatky práce v noci a o víkendech
Odebraná dovolená za prostoje v práci
Kolektivní smlouva a výše zaručené mzdy
Mám nárok na příplatek?
Minimální mzda a dovolená
Příplatek za odpolední směnu
Příplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.
Překážka v práci na straně zaměstnavatele
Opožděná výplata mzdy
Přechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, plat, důchodPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura