Podmínky nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené

Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
Rodičovská dovolená

Otázka pro právní poradnu:

Prosím o sdělení povinností zamětnavatele vůči ľeně po návratu z MD. Jaké povinnosti stran garance místa a pracovního zařazení má zamětnavatel po 3 letech MD, dále jakou nejdeląí MD můľe ľena mít a jaké garance pak zaměstnavatel poskytuje. Dále prosím o sdělení, jak je zákonem oąetřena moľnost poľadovat po zaměstnavateli zkrácený pracovní úvazek po nástupu do zaměstnání z MD a jaká to má event. úskalí (např. znovu roząíření úvazku na plný v pozdějąí době ? ) Děkuji

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Po dobu mateřské dovolené (zpravidla 28 týdnů) "drží" zaměstnavatel ženě původní místo. Po dobu rodičovské dovolené (ta se poskytuje po ukončení mateřské dovolené maximálně do 3 let věku dítěte) nedrží zaměstnavatel ženě původní místo. Je ale povinen jí po návratu z rodičovské dovolené nabídnout místo, které odpovídá její kvalifikaci a zkušenostem (např. účetní může nabídnout místo ve skladu jako materiálové účetní, ale může jí taky nabídnout místo sekretářky apod.). Pokud takové místo nemá, stává se žena nadbytečnou a obdrží výpověď z pracovního poměru s 2-měsíčním odstupným. Pokud s tím zaměstnavatel souhlasí, nemusí se žena vracet do práce po uplynutí 3 let věku dítěte, ale může čerpat neplacené volno až do 4 let věku dítěte. Ještě jednou ale opakuji, že s poskytnutím neplaceného volna musí zaměstnavatel souhlasit. Ohledně zkrácení pracovního úvazku hovoří zákon velmi "lišácky". V § 156, odst. 2 Zákoníku práce se praví, že "zaměstnavatel je povinen vyhovět ženě pečující o dítě mladší 15ti let, pokud požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené pracovní doby", zároveň ale ke slovu "povinen" doplňuje text "pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody". V praxi to znamená, že záleží, zda zaměstnavatel chce nebo nechce. Protože vážným provozním důvodem je i to, že bude tvrdit, že zvládnete např. za 6 hod./denně méně práce než za 8 hod./denně a on na 2 hod./denně nikoho nesežene, kolegové by museli dělat přesčasy a kdyby je nedělali a vy jste pracovala na zkrácený úvazek, bude bit na hospodářských výsledcích firmy apod. A ano, je zde naopak i druhé riziko, že Vám na zkrácení úvazku přistoupí, ale následně nebude chtít úvazek zpět prodloužit až o to bude žádat, protože třeba zjistí, že odvedete dostatečnou práci a za zkrácený úvazek se krátí mzda a za prodloužení úvazku se mu nebude chtít platit.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Podmínky nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené byl zveřejněn dne 2006-04-17 a počet zobrazení je: 34857Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)

Další články z právní kategorie

Mateřská dovolená a nevyčerpaná dovolená
Dobrovolné proplacení dovolené po ukončení mateřské dovolené
Zaplacená dovolená a změna zaměstnavatele
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
Dvě nemocenské a mateřská dovolená
Hlavní pracovní poměr a rodičovský příspěvek
Jak pracovat pro současného zaměstavatele na matešké a rodičovské dovolené
Je nutné uvádět, že jsem na RD ve výběrovém řízení?
Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné

Všechny dotazy z rubriky: Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura