Odmítavý postoj zaměstnavatele k zajištění informovanosti zaměstnanců

Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
Rodičovská dovolená

Otázka pro právní poradnu:

Ráda bych se v souvislosti s poradenstvím týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zeptala, zda má zaměstnavatel jakousi "povinnost" k zaměstnancům, t.č. na rodičovské dovolené (RD), aby byli dostatečně a včasně informováni ohledně VELKÝCH organizačních změn na jejich pracovišti. Mám na mysli konkrétní skutečnosti, které se staly loni u mého zaměstnavatele, a o kterých jsem se já jako zaměstnanec na RD dověděla čirou náhodou ze strany propuštěných zaměstnanců mého zaměstnavatele:
- všichni zaměstnanci, kromě těch kteří čerpají řádnou RD, byli propuštěni z organizačních důvodů a následně skončili jako nezaměstnaní uchazeči o práci na úřadu práce,
- pro zaměstnavatele v současné době žádný zaměstnanec nepracuje (ve společnosti je k blíže neurčenému výkonu práce zaměstnán pouze manžel mé zaměstnavatelky, a v personální evidenci jsou ve stavu zaměstnanců dále vedeni zbývající 3 zaměstnanci na RD),
- obchodní vztahy s klíčovými klienty, které zajišťovaly běžnou činnost zaměstnavatele, byly ukončeny (Běžnou činností zaměstnavatele jsou myšleny výkony a produkce práce, ke které bylo zapotřebí zaměstnanců, kteří byli propuštěni. Jednalo se o služby – zajištění účetní, daňové, mzdové a personální agendy, které v současné době poskytují bývalým klientům mého zaměstnavatele jiné kompetentní subjekty),
- zaměstnavatel (paní jednatelka) se nechala zaměstnat jako řadový zaměstnanec v jiném městě (následkem tímto není běžně k zastižení např. k mé osobní návštěvě v obvyklé pracovní době na pracovišti sídla společnosti, se kterou mám uzavřen pracovní vztah),
- zaměstnavatel změnil sídlo společnosti, a z prostor pracoviště, kde sídlil a kde jsem vykonávala svou práci před nástupem na mateřskou dovolenou se můj zaměstnavatel vystěhoval (tato poměrně dost důležitá skutečnost nebyla žádnému zaměstnanci na RD ze strany zaměstnavatele dosud sdělena).

Protože z největší pravděpodobností mě čeká stejný osud jako mé kolegyně, které byly propuštěny, a tak nenechávám nic náhodě a sháním si již zaměstnání nové.
V první polovině letošního roku, jsem se snažila e-mailem, který byl adresován jak na služební, tak soukromý e-mail mého zaměstnavatele, zjistit, zda by byla reálná možnost ukončit můj pracovně právní vztah dohodou k předem domluvenému termínu, ale žádnou odpověď zpět jsem neobdržela (došlo pouze potvrzení o přečtení e-mailu). Tuto informaci ze strany zaměstnavatele jsem potřebovala zjistit, pro účely případného okamžitého nástupu do nového zaměstnání, které se mi v té době nabízelo, protože málokterý zaměstnavatel bude vyčkávat na nového pracovníka na hlavní pracovní poměr další dva měsíce, po kterou běží výpovědní lhůta, v případě podání výpovědi ze strany zaměstnance.
Za necelé čtyři měsíce mi končí RD, a zaměstnavatel mi dosud neposkytl jakoukoliv informaci ohledně mého trvání pracovního vztahu po nástupu z RD zpět do zaměstnání, a ani nereaguje na mou písemnou prosbu (místo e-mailové formy komunikace jsem nyní zvolila písemnou) k osobní schůzce, abych byla dostatečně a včas informována, jak dalece se mě situace na pracovišti týká a zda už nyní si mám s jakýmsi předstihem hledat zaměstnání jiné, neboť jsem z města Mostu, kde je situace s nezaměstnaností kritická, nebo mám čekat, až mi bude dána výpověď jako ostatním zaměstnancům. Nevím, zda mám opětovně mého zaměstnavatele vyzývat k osobní informační schůzce, neboť z mé strany je vstřícná domluva. Domnívám se, že k jakémusi nepsanému „etickému kodexu organizace“ v souvislosti ve vztahu k zaměstnancům by mělo patřit udržování jisté vzájemné komunikace, a to nejen v souvislosti včasného oznámení organizačních změn na pracovišti, aby byla zajištěna informovanost.

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Povinnost informovat má zaměstnavatel vůči všem svým zaměstnancům, a to i zaměstnancům na mateřské či rodičovské dovolené - viz § 279, odst. 1, písm. c) Zákoníku práce. Zanikl-li zaměstnavatel mají všichni zaměstnanci, i ti na rodičovské dovolené, právo na výpověď s příslušným odstupným. Na vašem místě bych napsala zaměstnavateli doporučený dopis na všechny známé adresy a navrhla bych ukončení pracovního poměru dohodou, ovšem s odstupným pro zrušení zaměstnavatele, což zákoník práce umožňuje (viz § 67, odst. 1 zákoníku práce). Mezitím ovšem můžete klidně nastoupit do jakéhokoliv jiného zaměstnání. Jediné, co zatím nejste schopna předložit, je zápočtový list, ale to by rozumnému zaměstnavateli nemělo vadit, protože zákoník práce vám neukládá povinnost potvrzení o zaměstnání doložit a navíc jej stačí nahradit čestným prohlášením. A upřímně řečeno personalisté se setkávají poměrně často s tím, že noví zaměstnanci zápočtové listy (potvrzení o zaměstnání) nemají právě proto, že bývalý zaměstnavatel zmizel beze stopy, takže se asi ani nebudou divt.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Odmítavý postoj zaměstnavatele k zajištění informovanosti zaměstnanců byl zveřejněn dne 2011-04-25 a počet zobrazení je: 7852Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)

Další články z právní kategorie

Mateřská dovolená a nevyčerpaná dovolená
Dobrovolné proplacení dovolené po ukončení mateřské dovolené
Zaplacená dovolená a změna zaměstnavatele
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
Dvě nemocenské a mateřská dovolená
Hlavní pracovní poměr a rodičovský příspěvek
Jak pracovat pro současného zaměstavatele na matešké a rodičovské dovolené
Je nutné uvádět, že jsem na RD ve výběrovém řízení?
Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné

Všechny dotazy z rubriky: Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura