Prohlášení o bezúhonnosti

Jiné dotazy z oblasti pracově-právní legislativy
Další dotazy

Otázka pro právní poradnu:

Může zaměstnavatel vyžadovat po mně prohlášení o bezúhonnosti v takovém tvaru?

"Prohlašuji, že jsem nebyl v posledních 10 letech přede dnem podpisu tohoto prohlášení pravomocně odsouzen pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin, ani mi nebylo odsouzení pro tyto trestné činy zahlazeno, ani se na mě z jiného důvodu nehledí, jako bych nebyl odsouzen (podmínka bezúhonnosti)."

Zaráží mě totiž druhá polovina věty, kde bych měl potvrdit, že mi byly trestné činy zahlazeny. Není to proti nějakému zákonu? Pokud ano, jak se mám zachovat?
PS: Mohu to klidně podepsat, protože jsme nikdy odsouzen nebyl, ale spíše se mi zdá, že to není úplně správné - mám dojem, že pokud bylo odsouzení zahlazeno, potom by se na takovou osobu dle §70 odst. 1 Zákona 140/1961 Sb. mělo hledět jako neodsouzenou čili bezúhonnou a žádná organizace by neměla právo klást otázku jak je uvedeno výše..., nebo je to jinak?

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Myslím, že zaměstnavatel má právo znát údaje rozhodné pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru a jedním z nich je bezúhonnost. Ta se obvykle zjišťuje prostřednictvím předložení výpisu z rejstříku trestů (popř. výpisu z karty řidiče – u profesionálních řidičů) apod. Podle mne je uvedené prohlášení zvláštní, ale oprávněné. Pokud trvá Váš pocit, že Vám zaměstnavatel zasahuje do soukromí více než je zdrávo, obraťte se s žádostí o přešetření na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Prohlášení o bezúhonnosti byl zveřejněn dne 2005-02-14 a počet zobrazení je: 8225Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy

Další články z právní kategorie

Brigáda dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti ?
Docházková kniha falšování, práce přesčas, v sobotu a neděli
Doprava na nařízenou práci přesčas
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí
Dovolená navíc pro studenta kombinovaného studia při HPP
Hlavní pracovní poměr a zároveň práce na živnosteský list
Hlavní pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti?
Informování o obsahu pracovního poměru podle §37
Krácení dovolené na zotavenou za nemoc
Těžká nemoc a chuť dále pracovat

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativyPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura