Smluvní mzda - výhody a nevýhody

Mzda, plat, důchod
Mzda, plat, důchod

Otázka pro právní poradnu:

Jako majitele bezpečnostní služby mne požádali zaměstnanci o možnost dohody o tzv. smluvní mzdě, např. ve výši 10000,-Kč, která by byla řádově o 2000,- až 3000,- Kč vyšší než minimální mzda a příslušný minimální mzdový tarif. V této smluvní mzdě by byly zahrnuty případné příplatky a odměny. Šlo by o příplatky za práci v noci, přesčas (nevýše 8 hodin týdně a 4l6 hod. ročně) a za práci o sobotách a nedělích. Smluvní mzda by nezahrnovala zákonné náhrady za práci ve svátek. Tato smluvní mzda by byla započítávána jako mzda hrubá a byla by základem pro odvody soc. a zdrav. pojištění, výpočet daně a prakticky by tvořila průměrný plat. Právní a úřední výklady v mém okolí se různí. Jedni říkají, že je to výhodné pro obě strany, odrazí se to ve vyšších příjmech zaměstnanců a zjednodušení to výpočet mezd a administrativu. Druzí oponují, že smluvní mzda nemůže zahrnovat příplatky za práci v noci a o sobotách a nedělích a že musí být rozdělena na základní mzdu, příplatky za konkrétní pracovní činnosti a případné odměny. Co na to říkáte Vy? Děkuji za Vaši odpověď a ve Vaši smysluplné službě a práci přeji mnoho radosti.

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Nu, z mojí odpovědi asi nebudete mít moc radost. Tak jako se různí názory ve Vašem okolí, různě to posuzují i úřady práce při kontrolách u zaměstnavatelů okres od okresu. Pokud Vy osobně nenamítáte nic proti smluvním mzdám, které Vašim zaměstnancům zaručí (a to je pro Vás jako zaměstnavatele podstatné slovo) vyšší než zákonnou mzdu (alespoň tak jsem to z Vašeho dotazu pochopila), pak bych na Vašem místě postupovala takto:
Dejme tomu, že máte např. zaměstnance, který by vzhledem k povaze práce měl být zařazen (např.) do tarifního stupně 3. Tomu v roce 2005 odpovídá minimální mzda ve výši 7.810 Kč/měsíčně. Když se mu rozhodnete zvýšit smluvní mzdu např. na 9.000 Kč v jedné částce, nemáte žádný manipulační prostor, např. když budete mít potíže s jeho pracovní kázní. Ať pracuje dobře nebo špatně, vždy mu musíte dát alespoň oněch 9.000 Kč, stejně jako zaměstnancům na stejné pozici s jejichž pracovním výkonem a kázní budete spokojen. Takže i pokud se budete domlouvat na vyšší základní mzdě než je daná zákonem pro příslušný tarif, doporučila bych Vám např. rozložení na 8.000 Kč pevnou část a 1.000 Kč pohyblivou složku (osobní ohodnocení).
K příplatkům obecně: Jako podnikatel nemusíte vyplácet příplatky za práci v sobotu a neděli, to zákon o mzdě nestanoví. (Tedy pokud jste to už Vy nestanovil vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo v kolektivní smlouvě uzavřené s odborovou organizací, pokud u Vás působí). Ze zákona jste povinen vyplácet pouze příplatek za práci přesčas (25% průměrného hodinového výdělku), za práci ve svátek (100% prům. hod. výdělku) a za práci v noci a ve zdraví ztíženém prostředí (pro oba platí sazba 6 Kč/hod.).
K vyplácení příplatků: Příplatek za práci v noci a ve zdraví ztíženém prostředí lze paušalizovat nebo vyplácet hodinově. Záleží na Vašem rozhodnutí. Pokud se rozhodnete ho paušalizovat, měl byste vycházet z reálného průměru odpracovaných hodin v měsíci a roce, uvést to ve mzdě a to Vám určitě může ulehčit administrativu – odpadne Vám měsíční kontrola hodin práce v noci. A z hlediska kontroly by bylo nejlepší stanovit paušál konkrétně vypočtenou částkou (např., že 300 Kč měsíčně je paušál práci v noci). Je to podstatné proto, že stejně jako na minimální mzdu, má na tyto příplatky zaměstnanec zákonný nárok, a proto by mělo být zaměstnanci jasné, co je z jeho mzdy neoddiskutovatelně jeho a není to z Vaší strany možno krátit. Příplatek za práci ve svátek a přesčas nelze platit paušálně či zahrnout do mzdy a je nutné je vyplácet podle skutečně odpracovaných hodin. Pouze u práce přesčas je ještě pravidlo, že můžete ve smlouvě či ve vnitřním mzdovém předpisu sjednat, že až 150 hodin ročně práce přesčas je už sjednáno (zahrnuto) ve mzdě.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Smluvní mzda - výhody a nevýhody byl zveřejněn dne 2005-05-05 a počet zobrazení je: 25556Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Mzda, plat, důchod

Další články z právní kategorie

Příplatky práce v noci a o víkendech
Odebraná dovolená za prostoje v práci
Kolektivní smlouva a výše zaručené mzdy
Mám nárok na příplatek?
Minimální mzda a dovolená
Příplatek za odpolední směnu
Příplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.
Překážka v práci na straně zaměstnavatele
Opožděná výplata mzdy
Přechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, plat, důchodPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura