Dohoda o pracovní činnosti, minimální mzda, stravné

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
Pracovní dohody

Otázka pro právní poradnu:

Bezpečnostní agentura uzavřela se 4mi pracovníky dohodu o pracovní činnosti na ostrahu bývalého vojenského objektu,který je současně z části armádou využíván i nadále. Náplní práce je kontrola vstupujících osob do objektu a to jak pracovníků správy budov současného voj. zařízení, přísl. armády a dalších pověřených osob.Dále obchůzková činnost kolem budov kde se provádí z venkovní strany kontroly neporušenosti objektů či vzniku mimořádné události.
Pracovní činnost dle instrukce je vykonávána 24hodin 7dnů v týdnu v četně sobot,nedělí a svátků - čili nepřetržitě. Každý z uvedených 4pracovníků odpracuje plný počet pracovních hodin v měsíci. Služba je ve 12 hodinových směnách,jedním pracovníkem a bez vystřídání nelze opustit bjekt.
Na tuto činnost byly použity 2 pracovní smlouvy jako Dohoda o pracovní činnosti a to 1 na funkci -vrátný a 2 na funkci -hlídač. Obě činnosti ve směně vykoná-vá současně jeden pracovník. Jak je uvedeno pracujeme plný počet pracovních hodin v daném měsíci a smlouvy jsou na dobu od 1.11.2OO4 do 31.12.2OO5.
Vzhledem k takto sjednanému pracovnímu poměru nemáme nárok na příplatky za noc, soboty neděle a svátky a také není nárok na dovolenou. Odměna za vykonávanou práci je 32.-Kč na hodinu, čili nedosahuje ani minimální mzdu.Kromě práce vrátného a hlídače jsme v zimním období také topili v jedné z budov v kotelně na tuhá paliva.Pracoviště je mimo obydlenou oblast a stravu si musí pracovník zajistit před nástupem jinak není možnost. Na stravné také nemáme nárok.
Jelikož v poradně jsem nenašel obdobný dotaz, píši tento nový dotaz, zda v uvedené věci nebyl porušen zákon a dle sjednané činnosti neměla být s pracovníky sepsána PRACOVNÍ smlouva s veškerými dalšími nároky s této smlouvy vyplývajícími.

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Asi zdaleka neodpovím na všechny Vámi nastíněné problémy, takže bych začala od konce: buď si najděte jinou práci u poctivého zaměstnavatele nebo si na jeho postup stěžujte na místně příslušném úřadu práce. Váš zaměstnavatel porušuje zákon minimálně v tom, že s Vámi zřejmě uzavřel 2 dohody o pracovní činnosti obě na plný úvazek, přitom maximální úvazek u DPČ je polovina týdenního úvazku (pouze po dobu 3 měsíců v roce je možné pracovat v rámci DPČ na celý úvazek), místo aby s Vámi sjednal pracovní poměr (jak správně píšete). To je ten největší malér. Na druhou stranu část věcí, která Vás dále zlobí, je v pořádku. Které to jsou?
Na dohody konané mimo pracovní poměr (tedy DPČ a DPP) se podle zákona o mzdě nevztahuje minimální mzda a minimální mzdové tarify, takže to, že s Vámi zaměstnavatel sjednal nižší než zákonnou mzdu je legální (neříkám, že v pořádku, ale legální).
Také příplatky za sobotu a neděli nejsou ze zákona o mzdě povinné (zaměstnavatelé je mohou sjednávat fakultativně ve vnitřním mzdovém předpisu nebo v kolektivní smlouvě – pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace). Ze zákona jsou povinné příplatky za práci v noci, přesčas a ve zdraví ztíženém prostředí.
Ohledně stravování bohužel Váš zaměstnavatel také nic neporušuje, pokud Vám jej nezajišťuje, a to ani v případě, že byste měli pracovní smlouvu. Takovou povinnost zákoník práce totiž zaměstnavatelům neukládá. Zaměstnavatelé jsou povinni stravování umožnit, nikoliv zajistit (umožnit = např. zařídit kuchyňku nebo umožnit nákup stravenek, ovšem finanční spoluúčast, i když je pro zaměstnavatele z 55% daňově uznatelným nákladem, ta už odpovídá významu zajistit). Výraz stravné se používá tam, kde se jedná o pracovní cestu. Pokud jsou kasárna místem Vašeho výkonu práce, pak se nejedná o pracovní cestu, tudíž není nárok na stravné.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Dohoda o pracovní činnosti, minimální mzda, stravné byl zveřejněn dne 2005-05-08 a počet zobrazení je: 70935Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ

Další články z právní kategorie

Dohoda o pracovní činnosti a ukončení studia
Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
Dohoda o provedení práce a odměna za práci ve svátek
Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
Výpověď dohody o pracovní činnosti
student a zdravotní pojištění
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání

Všechny dotazy z rubriky: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura