Výsledky vyhledávání v právní poradně

  Hledaný výraz:
 
Končí platnost pracovní smlouvy s odchodem ředitele, který ji podepsal?
Překážka na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti a nevyplácení náhrady mzdy
Náhradní volno ve svátek v nepřetržitém rozložení směn
Započtení pohledávky oproti mzdě
Nástup bez vstupní prohlídky, zdravotně nevyhovující práce, následné ukončení pracovního poměru absencemi
Návštěva pracovistě v době vycházek a zapisování do knihy příchodů
Účetní a mlčenlivost o dotacích
nárok na dovolenou a státní svátek
Zkrácený pracovní poměr a nárok na dovolenou
Převod pod nového zaměstnavatele, kterému vadí výkon mé živnosti
Odstupné při ukončení dohodou ze zdravotních důvodů
Možnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek
Výpověď za půjčování peněz na pracovišti
Může mi zaměstnavatel vzít celé prémie za minulý měsíc, když nechci prodloužit pracovní smlouvu
Co je splatnost mzdy
Pružná pracovní doba a pracovní cesta
Kolektivní vina a náhrada škody
Prodloužení pracovní smlouvy u DPP po vyčerpání 300 hodin
Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
Zaměstnavatel nás podezírá z krádeže
Může zaměstnavatel nařídit práci v sobotu samoživitelce s malými dětmi?
Osobní prohlídky na vrátnici
Osobní ohodnocení v rozpětí od nuly výše
Náhradní volno při úbytku práce
Úkolová mzda a počítání hodin DPP
Krátkodobé natáčení na pracovišti
Uzavření DPP, když není znám počet odpracovaných hodin
Neustálé změny ve směnnosti během dovolených - je zaměstnavatel v právu?
Pracovní smlouva a DPČ u jednoho zamestnavatele a sleva na poplatníka
Placeni pohotovosti při zaučení kolegů
Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
Co je součástí zaručené mzdy?
Příslib pracovní smlouvy zaměstnavatelem a následně odstoupení od ní
Povinnost stravování ve stravovacím provozu
Požadavky na obuv zakoupenou zaměstnancem
Nevyplacení mzdy při manku a ukončení pracovního poměru
Home Office a práce ve svátek
Střídání DPP a DPČ podle měsíčních výdělků
Dodatek o snížené mzdě doručený v době pracovní neschopnosti
Zákaz přijíždění dříve do práce
Pracovní smlouva a DPP u jiného zaměstnavatele
Výpověď ze strany zaměstnance, těhotenství a poskytování PPM
Výpověď z důvodu nemoci z povolání
Nemocenská v těhotenstvî a ukončení pracovního poměru dohodou
Pracovní smlouva a stravné obsaženo ve mzdě
Dohoda o zvýšení kvalifikace a zkušební doba
Maximální doba strávená na pracovišti
Mám nárok na náhradu za práci navíc za dlouhodobě nemocnou kolegyni?
Kvalifikační dohoda a závazky z ní plynoucí, když školení bylo dotováno Evropskými fondy
Pokladní v supermarketu a práce vestoje po dlouhé hodiny
Povinné volno, když nedorazí materiál a nadělávání volna
Nástup do zaměstnání po odvolání výpovědi a překážka v práci
Nařízení pouze nočních směn a péče o dítě
Má zaměstnavatel právo po mě požadovat výpis ze zdravotní dokumentace?
Hmotná odpovědnost dělníků
Přeřazení na jiné místo bez potřebné kvalifikace
Může zaměstnavatel nařídit přesčas ještě v ten samý den, v průběhu práce?
Prohlášení k dani při souběhu OSVČ a DPP
Neproplácení přestávek v nepřetržitém provozu
Agentura práce - zákaz zaměstnávání osob se ZPS a vznik ZPS během poměru
Výpočet dávek PN po ukončení PPM při porodu mrtvého dítěte
Nedostatek práce a nařízení dovolené
Zrušení směny v nepřetržitém provozu z důvodu svátku
Z čeho se počítá nemocenská v novém zaměstnání po rodičovské dovolené?
Nárok na dovolenou za prosinec a za další rok
Zkrácení pracovního úvazku na dobu určitou z důvodu péče o dítě
Příkázání služební cesty osobě pečující o dítě do 8 let
Počítá se čerpaná stará dovolená jako výkon práce?
Pracovní volno pro příspěvkovou lázeňskou péči z důvodu nemoci z povolání
Výpověď kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti a nárok na odstupné
Výše náhrady mzdy při překážce v práci a nepřidělování práce během výpovědní doby
Trvalý pracovní poměr a brigáda a pojištění
Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a její vliv na výši podpory v nezaměstnanosti
Je možné krátit dovolenou, kterou mi zaměstnavatel nařídil čerpat?
Nařízení práce ve svátek při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Smlouva na dobu určitou a její ukončení při neschopnosti kvůli rizikovému těhotenství
Nejasná pracovní doba, pravidelné přesčasy, nařizované pohotovosti
DPP a školení - jedná se o pracovní dobu?
pracovní smlouva na dobu určitou prodloužená zpětně
Nezaplaceny příplatky za soboty a neděle při práci na DPČ
Jak správně stanovit dobu mateřské dovolené
Nárok na dovolenou - výpočet
Prostoje z důvodu nedostatku práce
Infekční nemoc při pracovní cestě
Nárok na cestovní náhrady po odebrání služebního motorového vozidla
Pracovní neschopnost vzniklá z měsíc starého úrazu
Prostor na konzumaci jídla během přestávky v práci na jídlo a oddech
Dvě mateřské za sebou a nárok na dovolenou
Studium při zaměstnání mimo obor zaměstnavatele
Přestávky a přesčasy pro částečně invalidního důchodce
Práce přesčas konaná ve svátek v r 2013
Částečná nezaměstnanost - dohoda se zaměstnanci
Vraceni penez za vycerpanou dovolenou
Opakovaně prodloužená pracovní smlouva na dobu určitou od roku 2010 a hrozba agentury
Nucené volno - dovolená nebo překážka v práci?
Dva tresty za porušení pracovní kázně
Čas strávený na cestě: hotel-pracoviště
Určení začátku pracovní doby ze dne na den
Mohu dostávat nemocenskou i když jsem měla srážky ze mzdy?
Údržba uniformy, kterou zaměstnavatel odmítá hradit
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci
Konec zkušební lhůty - počítání času
Kolik mohu uzavřít pracovních úvazků?
Překážka v práci ze strany zaměstnavatele OSVČ z důvodu nemoci zaměstnavatele
Dododa o provedení práce a její zdanění při péči o díte s prvním stupněm postižení
Příplatky za prašnost a hlučnost
Počet hodin možných přesčasů ročně
Svatba v Řecku a náhrada volna
Neproplácení dovolené při dočasném přidělení k jinému zaměstnavateli
Těhotenství a práce v rizikovém pracovním prostředí
Pracovní poměr na dobu určitou u důchodců po novele od 01-2012
Uvedení druhu práce v potvrzení o zaměstnání
Tehotenstvi na rizikovem pracovisti a soucasne nemoznost prevedeni na jine pracovni misto-finance
Nástup na dovolenou po rodičovské dovolené u učitelky o školních prázdninách
Nástup otce na rodičovskou dovolenou od porodu dítěte a mateřská matky v délce 14 týdnů
Sjednaná odpovědnost za škodu na výši odpovídající 2-násobku ceny svěřených věcí
Dovolená při úvazku 6 dní v týdnu
Příplatek za práci ve výškách
Časově omezený souhlas s podnikáním zaměstnance
Musí zaměstnanec podepsat evidenci pracovní doby?
Odstupné při nesouhlasu se změnou místa výkonu práce
Zaměstnavatel odmítá vyplatit zahraniční stravné ve výši podle Zákoníku práce
Konec smlouvy na dobu určitou 3,5 měsíce před porodem a nárok na dávky
Mateřská dovolená a možnost přivýdělku
Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou u agentury práce
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou k dřívějšímu datu
Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou v době rodičovské dovolené
Je povinnost zaměstnavatele zaplatit zaměstnanci příplatky za směnný provoz?
Nepřetržitý provoz a nařízené směny navíc
Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou
Je možné zrušení prodloužení smlouvy, když už bylo prodloužení podepsáno?
Vyučen pro konkrétní firmu - musí mne zaměstnat na dobu neurčitou?
Náhradní volno při pružné pracovní době
Mohu jako zdravotní sestra sloužit na noční směně sama?
Neplatnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky díky pozdnímu doručení
Vracení odstupného při práci na dohodu o provedení práce
Oční prohlídka nařízena zaměstnavatelem, kterou si má ale hradit sám zaměstnanec
Dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele oba na plný úvazek
Náhrada mzdového výměru vnitřním předpisem a přihlédnutí k práci přesčas
Odstoupení od hmotné odpovědnosti
Minimální mzda invalidního důchodce
Podnikání při zaměstnání a souhlas zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou u sezónních prací
Neumožnění odpracování počtu hodin dle smlouvy a krácení mzdy
Sám na noční směně
Okamžité zrušení ve výpovědní lhůtě
Zkrácení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď za neúspěšně absolvované školení
Zrušení pracovního místa a nabídka jiné pozice za menší plat
Změna údaje o paragrafu podle kterého byla uzavřena pracovní smlouva
Změna pracovní doby v pracovní smlouvě
Změna pracovní doby z jednosměnného na dvousměnný provoz
Změna pracovní doby a víkendy- nařízena práce o víkendu
Zkušební doba, výpověď a pracovní neschopnost
Zkrácení pracovního úvazku zěmstnavatelem
Ze zaměstnance mě udělali brigádníkem
Zaměstnavatel odmítnul vyplatit mzdu aby pokryl náklady na škodu
Zaměstnavatel nutí do práce ve státní svátek bez nároku na zaplacení
Zaměstnavatel nevydal vrácení daně
Musí vedoucí znát výši mzdy podřízených?
Výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné
Výpověď ze strany zaměstnance v době pracovní neschopnosti
Výpověd z důvodu nemoci z povolání
Výpověď invalidní důchodkyni
Výpověd dohodou-mateřská
Výplata mzdy v době neplaceného volna
Vykradená provozovna bez hmotné zodpovědnosti
Vyčerpaná dovolená označena za neomluvenou absenci
Upsání se zaměstnavateli
Uplatnění daňové slevy na děti
Ukončení pracovní smlouvy při odchodu do invalidního důchodu
Ukončení pracovního poměru, neschopenka a mateřská dovolená
Ukončení pracovního poměru v polovině měsíce
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
Ukončení práce dohodou - lze požadovat zpětně odstupné?
Ukončení HPP s náhradou
Stanovení místa výkonu práce při uzavření pracovní smlouvy
Souběh pracovních poměrů
Snížení úvazku ve školství odchodem žáka
Rodinná událost - nárok na pracovní volno
Rodičovská dovolená, přivýdělek a placení daní + pojištění
Příplatek za noční, sobotní a nedělní směny
Přihlášení zaměstnance a dohoda o provedení práce
Přesunutí pracovní směny
Změny teploty při výkonu práce
Přechod pracovního poměru na dobu určitou
Překročení doby určité.
První pracovní poměr a evidence důchodového
Proplacení vykonané práce - klient zaměstnavateli neplatí
Proplacení státního svátku
Přikázané neplacené volno
Práva odvolaného ředitele
Pracovní úraz a ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou a doba trvání pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou a přechod na DPČ
Pracovní doba ve dvousměnném provozu
Práce nad rámec pracovní smlouvy
Placení svátků
Periodická prohlídka u lékaře
Oznámení o práci přesčas
Osvědčení o prohloubení vzdělání
Opominutí ukončení zástupu za mateřskou dovolenou = nárok na smlouvu na dobu neurčitou?
Opakovaně uzavíraný pracovní poměr na dobu určitou. Je to možné donekonečna?
Odškodnění při pracovnim úrazu
Odebrání prémií z důvodu nemoci
Odcizení peněz z pokladny - 17000,- Kč
Obavy z výpovědi
Nevyplacená mzda - dluh na nájmu a splátkách
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba a dvousměnný provoz
Nepravidelná práce v noci
Neplacení stravného ani diet
Neplacené volno bez souhlasu zaměstnance
Neplacené volno - zdravotní a sociální pojištění
Nenastoupení do práce
Nemocenská a smlouva na dobu určitou
Nemocenská (rizikové těhotenství) a dohoda o pracovní činnosti
Nedoplacení mzdy a stravenek po ukončení pracovního poměru dohodou
Nedodržení dne nástupu do práce ze strany zaměstnavatele
Návrat - změna pracovní schopnosti ze zdravotních důvodů
Návrat po mateřské dovolené, zrušení místa, nadbytečnost
Nástup do práce po rodičovské dovolené po 7 letech
Nařízený přesčas o svátky
Nařízení služební cesty ve dnech volna
Nařízená dovolená místo vánočních svátků
Nárok na odstupné - přestup v rámci firmy se zkušební dobou
Nárok na dovolenou při nepravidelné pracovní době
Napracování - čerpání náhradního volna
Náhradní volno a pracovní pohotovost
Náhradní volno nebo dovolená za práci ve svátek
Lhůty pro podání žaloby na neplatnost okamžitého zrušení PP
Lékař na trvalém bydlišti, 100 km od pracoviště
Krácení dovolené vzhledem k pracovnímu úrazu.
Krácení dovolené při pracovním úrazu
Krácení dovolené a svátky
Koupě firmy se zaměstnanci a překážka v práci
Konto pracovní doby versus pracovní smlouva
Končící rodičovská dovolená, další těhotenství
Kolik dní dovolené může nařídit zaměstnavatel
Kázeňský trest
Kamery instalované na pracovisti
Jmenovaná funkce
Jiná práce ve výpovědní lhůtě
Jaký mám nárok na dovolenou?
Bossing - jak se bránit ?
Chřipkové prázdniny u zaměstnaců školy
Finanční půjčka zaměstnavateli
Důtka - neplnění pracovních povinností
Druhý pracovní poměr
Doručování výpovědi
Doprovod dítěte ZTP/P na vyšetření
Dohody o pracovní činnosti a mimořádné odměny
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr x hlavní pracovní poměr
Dodatek ke smlouvě ze zdravotních důvodů
Dodatečná srážka ze mzdy bez mého souhlasu
Dobrovolná povinná práce
Doba neurčitá - změna na určitou
Dálkové studium a musí zaměstnavatel uvolnit?
Brigáda po výpovědní lhůtě u stejného zaměstnavatele
Nedostatek práce u zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru a opětovné zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - dlužná mzda
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
Může zaměstnavatel po 15 letech vymáhat manko?
Ochranná lhůta v předdůchodovém věku
Lze vybrat dovolenou před nástupem na mateřskou dovolenou?
Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru - doba určitá, úhrada kurzu
Prodloužená zkušební doba
Až 84 hodinová pracovní doba týdně
Otěhotnění v době výpovědní lhůty
Změna pracovní doby a koníčky zaměstnance
Nový Zákoník práce k 1.1.2010 starobní důchod, pokračování v zaměstnání
Práce na živnostenský list kontra Švarcsystém
Nemam zapoctovy list
Jak podat výpověď - vzor
Zaměstnavatelem nevyplacená nemocenská v ochranné lhůtě
Ukončení pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost.
Vydírání příbuzné, udávání pracovnice zaměstnavateli
Rozvržení pracovní doby - promenlivá pracovní činnost
Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi
Mateřská dovolená a služební byt
Odmítavý postoj zaměstnavatele k zajištění informovanosti zaměstnanců
Dohoda o prohloubení kvalifikace
Snížení pracovního úvazku ve školství
Pracovní smlouva na dobu určitou 4 roky
Hlavní pracovní poměr, 4/5 úvazek - proplácení státního svátku
Práce ve směnném provozu po rodičovské dovolené
Jaká by měla být doba odpočinku po dvou dvanáctihodinových směnách
Nařízená 12 hodinová pracovní doba (práce přesčas)
Právo zaměstnavatele na informace o zdravotním stavu zaměstnance
Kdo platí nemocenské dávky?
Dočasné přesunutí z hodinové na úkolovou mzdu a provádění jiné práce
Životní pojištění zaměstnanců - nátlak
Ukončení trvalého pracovního poměru a přechod na živnostenský list
Návrat do práce a pobírání rodičovského příspěvku
Výplatní páska v otevřené obálce
Náhrada mzdy při přerušení výroby na 4 dny
Zaměstnavatel nechce vystavit zápočtový list.
Nemocenská před nástupem na mateřskou dovolenou
Výpověď ve zkušební době po nemoci 12 měsíců
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance
Šikana na pracovišti ?
Ukončení hlavního pracovního poměru - zrušení místa
Výpověď ve zkušební době a §35 Zákoníku práce
Nárok na odstupné a ukončení pracovního poměru dohodou
Propuštění pro nadbytečnost - pomsta zaměstnavatele
Nadbytečnost a obsazení pracovního místa jiným pracovníkem
Práce v době pracovního volna
Konec rodičovské a výpověď od zaměstnavatele odstupné
Mzda po návratu z rodičovské dovolené
Úhrada nákladů na školení při výpovědi
Vrácení neoprávněně vyplácených odměn zaměstnavatelem
Krácení dovolené z důvodu nemoci
Práce na plný úvazek - STUDENT
Podnikání a mateřská dovolená
Žádost o neplacené volno po skončení rodičovské dovolené
Práce při rodičovské dovolené
Hmotná odpovědnost a brigáda
Nechci na původní pracovní místo - zdravotní důvody
Pracovní poměr na dobu určitou, nemoc a nahlášení na Úřad práce
Jaký den je můj poslední pracovní den?
Pracovní úraz a čerpání a převod dovolené
Léčebné výlohy při pracovním úrazu
Výše mateřské
Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem
Povinnost zaměstnavatela nahlásit ukončení peněžité pomoci v mateřství
Změna pracovní doby u zaměstnance personální agentury
Informování o služební cestě
Odchod do starobního důchodu a dovolená
Rodičovská dovolená a výpověď
Výpověď pro porušování pracovních povinností
Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů
Setrvání na pracovišti na žádost nadřízeného, po výpovědi z pracovního poměru
Platnost smlouvy na dobu neurčitou pokud nenastoupím
Pracovní smlouva na dobu určitou, prodlužování výjimka
Skončení pracovní smlouvy na dobu určitou v dlouhodobé neschopnosti
Převedení na jiného zaměstnavatele
Pohotovost během dovolené
Neplacené volno nebo výpověď?
Pracovní úraz, náhrada mzdy podle nového zákona
Pracovní oděv a obuv
Pracovní poměr na dobu určitou
Částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost
Krádež kola v areálu firmy.
Náhrada mzdy při návštěvě lékaře
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a přesčasy
Používání nevýhodné firemní debetní platební karty na služební cesty
Výpověď v době pracovní neschopnosti a ochraná lhůta
Evidence pracovní doby
Výpověď zaměstnance v době těhotenství
Odchod na rodičovskou dovolenou
Zaručená mzda a částečná nezaměstnanost
Těhotenství a převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Písemná výtka - porušení pracovní kázně
Nárok na stravenku v případě půldenní dovolené
Částečný úvazek, event. nástup na mateřskou dovolenou a možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele
Opakované prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou nad dobu 2 let
Výpověď zaměstnace v plném invalidním důchodu.
Hmotná odpovědnost a směnka
Dohoda o provedení práce a podání daňového přiznání
Nepravdivá výtka pro porušení pracovních povinností a možnost výpovědi
Ochrana osobních údajů a pracovní smlouva
Stáhnutí výpovědi pro nadbytečnost
Mzda při uplatňování konta pracovní doby
Přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti
Dohoda o pracovní činnosti a nemocenská
Rozdělení mzdy - platu na fixní složku a pohyblívou
Změna zdravotního stavu a náhrada ztráty na výdělku
Doba určitá a pracovní úraz
Nemoc po rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Příplatek za práci ve výškách
Školení mimo pracovní dobu
Doprava ze sídla firmy na místo určení výkonu práce.
Pracovní smlouva - změna pozice a nahlédnutí
Propuštění bez uzavřené pracovni smlouvy
Chybějící zápočtový list a neochota zaměstnavatele jej vydat
Kdo určuje zda se jedná o pracovní úraz?
Podmínky nástupu na brigádu
Autoškola placená zaměstnavatelem a úhrada nákladů zaměstnancem
Výpověď zaměstnavatele a rodičovská dovolená
Okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Placené volno při studiu
Ukončení pracovního poměru dohodou a odstupné
Nárok na dovolenou a zkrácená pracovní doba
Odebrání příplatku za práci
Výpověd ze strany zaměstnance a souhlas zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená na zotavenou po mateřské dovolené
Výpověd pro nadbytečnost, zdravotní stav a nemoc z povolání
Hromadné propouštění a informování odborové rady
Výpověď pro nadbytečnost a změněná pracovní schopnost
Ochrana osobních údajů a zveřejnění mzdy zaměstnanců
Může OSVČ zaměstnat manželku?
Nemoc v dobe vypovedni lhuty
Má zaměstnavatel právo nahlížet do zdravotní dokumentace ?
Změna rozvržení pracovní doby z rovnoměrného na nerovnoměrného
Dovolená na zotavenou a rodičovská dovolená
Umývání služebního auta v pracovní době
Nedodržení ústní dohody - změna pracovních podmínek po nástupu
Částečná nezaměstnanost
Ústní změna druhu práce
Výpověď ze strany zaměstnance a možnost jejího stažení
Pracovní cesta a nařízená dovolená
Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné
Vypršení platnosti pracovní smlouvy
Neproplácené přesčasy
Povinnost zaměstnavatele přidělit práci po mateřské dovolené, když se místo ruší
Je nutný při nástupu do zaměstnání originál zápočtoveho listu?
Využití kamerových záznamů
OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DOHODA a §55 ZP
Propuštění manžela z práce, je-li manželka na mateřské dovolené
Zkušební doba a § 52 - porušení pracovní kázně
Přechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)
Opožděná výplata mzdy
Vyčerpání dovolené před nebo po nástupu na mateřskou dovolenou?
Překážka v práci na straně zaměstnavatele
Pracovní doba pro různé zaměstnance v nepřetržitém provozu
Délka napracování pozdního příchodu do zaměstnání
Platnost dodatku k pracovní smlouvě
Nabourané firemní vozidlo v zahraničí a náhrada škody
Sesazení z lepšího místa na místo uklízečky
Ušlý zisk - náhrada zaměstnancem
Čerpací stanice -odjezd auta na čerpací stanici bez placení - náhrada škody
Zákoník práce paragrafy
Náhradní volno za práci ve svátek
Pravidelné pracoviště
Služební cesty - místo začátku
Dohoda o zvýšení kvalifikace, výpověd vrácena zpět.
Zaměstnání při rodičovské dovolené - HPP nebo brigáda
Přeřazení na jinou pozici v těhotenství
Příplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nemocenská + odpracované hodiny
Organizační změna v dúsledku snížení stavu žáků
Změna místa výkonu práce 70 kilometrů
Změna pracoviště a nemožnost dopravit se na noční směnu
Dlouhodobá pracovní neschopnost a výplata nemocenské
Dovolená v nepřetržitém pracovním režimu
Neplacené volno - pravidla pro jeho udělování
Neomluvená absence a nový zákoník práce
Nemocenská ve výpovědní lhůtě - přerušení
Nemocenská v ochranné lhůtě bez evidence na Úřadu práce
Nemoc z povolání a výpověď ze strany zaměstnance
Nemoc více než 100 dní
Nemoc - zaměstnavatel nutí jít do zaměstnání
Nechci se vrátit do původního zaměstnání po rodičovské dovolené
Nedodržení pracovní přestávky (nezáměrné)
Návštěva lékaře mimo město (místo) pracoviště
Návrat z rodičovské dovolené, výpověď - odstupné
Návrat po rodičovské dovolené - jiné pracovní místo jiná pracovní doba
nástup na mateřskou dovolenou před vypršením pracovní smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovniho poměru z důvodu nevyplacení mzdy do 15 dnů po výplatním termínu
Příplatek za odpolední směnu
Návrat po měsiční nemocenské v těhotenství, mé pracovní místo zatím obsadili
Zrušení pracoviště a převod na jinou práci
Konkurenční doložka se zákazem na jeden rok
Nárok na proplacení poplatků za vstupní prohlídku u lékaře a výpis z trestního rejstříku zaměstnavatelem
Zodpovědnost za špatně provedenou práci
Nucené snížení úvazku ve školství
Změna zaměstnavatele v rámci reorganizace podniku - odstupné
Odcizení peněz z pokladny
upozornění na možnost výpovědi - hrubé napadení ředitele výroky
Má svědek na svatbě konané v pátek nárok na prac. volno?
Smlouva na dobu neurcitou a vypoved
Pracovní smlouva mezi manžely
Dovolená - jak dlouho dopředu si mám ji nahlásit
student a zdravotní pojištění
ukončení pracovního poměru dohodou ve školství a nárok na dovolenou
Výpověď dohodou a dodatek dohoda o mlčenlivosti
Výpověď dohody o pracovní činnosti
Ukončení pracovního poměru a nemoc po týdnu od skončení
Neplacené náhradní volno
Nemoc, zaměstnavatel nutí do práce
Nedodržování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti
Nedodržení pracovní doby a odchod na přestávku (nezáměrně)
Nedodržení pracovní smlouvy?
Návštěva u lékaře poloviční úvazek
Návštěva lékaře v pracovní době
Nástup na noční směnu
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené a opětovný nástup na MD
Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v době neschopnosti?
Krácení loňské dovolené v době výpovědní lhůty?
Může s.r.o. fungovat i bez zaměstnanců?
Muž OSVČ na rodičovské dovolené
Místo výkonu práce a stěhování
Minimální mzda, vedlejší pracovní poměr, mateřská dovolená
Minimální mzda a dovolená
Matka samoživitelka a dovolená o prázdninách
Mateřská dovolená, čerpání dovolené na zotavenou
Mateřská a rodičovská dovolená
Manko a výpověď
Těžká nemoc a chuť dále pracovat
Placení za školení při výpovědi ve zkušební době?
Mám nárok na příplatek?
Mám nárok na dovolenou na zotavenou po rizikovém těhotenství?
Krácení dovolené na zotavenou za nemoc
Konec mateřské, výpovědní doba, odstupné
Kolektivní smlouva a výše zaručené mzdy
Koho propustit - důchodce?
Je nutné uvádět, že jsem na RD ve výběrovém řízení?
Jak začít první pracovní poměr?
Jak pracovat pro současného zaměstavatele na matešké a rodičovské dovolené
Instalace GPS do soukromého vozidla využívaného pro služební účely
Informování o obsahu pracovního poměru podle §37
Chybně vystavená faktura a náhrady škody na zaměstnanci
Hlavní pracovní poměr a rodičovský příspěvek
Hlavní pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti?
Hmotná zodpovědnost ve školství
Hmotná odpovědnost za zboží na prodejně s textilem
Hlavní pracovní poměr a zároveň práce na živnosteský list
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
Formulace v pracovní smlouvě - zkušební doba
Evidence pracovní doby
Odchod ze zaměstnání po dvou dnech
Dvě nemocenské a mateřská dovolená
Dva pracovní poměry - dovolená a nový zaměstnavatel
Dohoda o pracovní činnosti a léta pro důchod
Dohoda o provedení práce a odměna za práci ve svátek
Dohoda o pracovní činnosti a zápočtový list
Dohoda o pracovní činnosti platí za mě zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
Odebraná dovolená za prostoje v práci
Dovolená ve zkušební době
Dovolená při zkráceném pracovním úvazku
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená navíc pro studenta kombinovaného studia při HPP
Dovolená a nepřetržitý provoz
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí
Zaplacená dovolená a změna zaměstnavatele
Příplatky práce v noci a o víkendech
Doprava na nařízenou práci přesčas
Dopad násilného odchodu ze zamestnani
Docházková kniha falšování, práce přesčas, v sobotu a neděli
Dohoda o zvýšení kvalifikace
Dohoda o pracovní činnosti a ukončení studia
Příplatek ke mzdě paušální částka
Dobrovolné proplacení dovolené po ukončení mateřské dovolené
Doba určitá a přechod na dobu neurčitou
Doba určitá vymezení
Důvod pracovní neschopnosti - má zaměstnavatel právo zjištovat?
Čerpání dovolené ve výpovědi
Cestovní příkaz
Brzký odchod z práce po skončení pracovní doby
Brigáda dohoda o provedení práce nebo pracovní činnosti ?
Konkurenční doložka a brigáda ?
Mateřská dovolená a nevyčerpaná dovolená
Rizikové pracoviště a těhotenství
Má zaměstnavatel právo monitorovat internetové stránky zaměstnanců
Pokladní supermarketu - schodek a hmotná odpovědnost
Částečný invalidní důchod - uzavření pracovní smlouvy
Konkurenční doložka a pokuta
Rozpor pracovní smlouva
Zaměstnání u švýcarské firmy
Okamžité zrušení pracovního poměru §53
čerpání dovolené ve výpovědní lhůtě nebo po ní?
Náhrada škody za nesplnění úkolu
Závažné porušování pracovní kázně (alkohol) ředitelem
Nucen ke změně pracovní pozice formou změny druhu práce
Nemoc ve zkušení době
Vrácení srážkové daně finančním úřadem
Čerpání dovolené na zotavenou jako zaměstnanec školní jídelny
Teplota na prodejně masa a uzenin.
Dovolená a materská dovolená
Autonehoda služební vůz
OSVČ, nedostala jsem mzdu za poslední 2 měsíce
Přerušení pracovního poměru - soukromá cesta do zahraničí
Odnítnutí zvýšení mzdy a následné přijetí nového zaměstnance s vysokým
Cestovni pojisteni
Výše čisté měsíční mzdy
státní svátek v třísměnném provozu
výpověď zaměstnance na mateřské dovolené
Náhrada mzdy v době dovolené v novém pracovním poměru
Nahrada mzdy pri prekazce v praci
Proplacení hodin přesčas po ukončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnaneckém poměru
Nemoc ve zkusebni dobe
Ukonceni pracovního poměru bez dvouměsícní vypovědní lhůty
Zaměstnávání cizinců lektorů jazyků na živnostenský list
Pracovní poměr na dobu určitou
Ukončení pracovniho poměru ve zkušební lhůtě a pracovní úraz
GENERÁLNÍ ŘEDITEL, ZÁROVEŇ JEDNATEL SPOLEČNOSTI - ODVOD SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DAŃ
Dovolená po mateřské dovolené
Krácení dovolené z důvodu nemoci
Otec na mateřské dovolené
Kdy nejdrive lze obdrzet vypoved v tehotenstvi
Souběžný pracovní poměr a odstupné
OSVC na rodicovske dovolene, nastup na dalsi MD a RD
Průměr pro pracovně právní účely
Termín vyjádření zaměstnavatele na výpoveď danou zaměstnancem
Určení místa pracoviště
Mateřská dovolená a dohoda o ukončení pracovního poměru
Mateřská dovolená a vedlejší pracovní poměr
Pracovní poměr na dobu určitou a záskok za mateřskou dovolenou
Souběžný pracovní poměr v ČR a Francie
Rodičovská dovolená a dovolená na zotavenou
Odmítnutí zaplacení práce přesčas respektive stornování hodin
Poskytnutí a údržba pracovních oděvů
Ukončení poměru a pracovní neschopnost ke stejnému datu
Odbory vs zaměstnavatel
Práce bez pracovní smlouvy
Podpora v mateřství a nárok na odstupné
Vznik pracovního poměru v době rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti - zdanění důchodců
Odstupné po ukončení rodičovské dovolené
Rozvázaní pracovního poměru pro nepohodlnost
Použití služebního vozidla v pracovní neschopnosti
Doba splatnosti platu za práci přesčas v nepřetržitém provozu
Doprava zaměstnance na pracoviště
Prohlášení daň z příjmů
Brigáda, plánované rodičovství a rizikové těhotenství
Započítání doby strávené na služební cestě do pracovní doby
Rozvržení pracovní doby
Dohoda o provedení práce a její skončení
Nárok na vrácení stravenek
Změna pracoviště z důvodu reorganizace firmy
Mateřská dovolená, nemoc, nárok na dovolenou
Odcizení zboží za provozu
Způsob vymáhání zpronevěřených peněz od bývalého zaměstnance
Snížení mzdy u částečně invalidního zaměstnance
DPČ a nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou
Náhrada vzniklé škody
Ochrana matek pri nastupu po rodicovské dovolené
Zastavení zasílání mzdy na účet
Podmínky nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené
Nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele
Dvě dohody o pracovní činnosti
Poskytnutí nezbytně nutné doby na vyšetření ve smyslu nař.vl.108/1994
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Dohoda o rozvázání pracovního poměru lze zvrátit?
Ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně
propalcení a převod dovolené
Lze čerpat dovolenou namísto pobírání nemocenské?
Neúplně odvedené daně, zdravotní a sociální pojištění
Pracovní úraz a celoroční odměna za práci bez nemoci
Odchod otce na rodičovskou dovolenou - náhrada mzdy
Zkušební doba 3 měsíce
Odcizení materiálu zaměstnancem
Ukončení pracovního poměru před vypršením data na dohodě
Ukončení mateřské dovolené - výpověď z pracovního poměru dohodou
Výpověď po 3 letech rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru - smlouva na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru výpovědí a zaměstnavatel nehodlá zaměstnance uvolnit
Pružná pracovní doba a čerpání náhradního volna
Ukončení pracovní smlouvy v průběhu RD a těhotenství
Přestávky v práci a kouření
Výpověď pro nadbytečnost, přijmutí jiného pracovníka
Platba zdravotního pojištění při nástupu do zaměstnání v 1/2 měsíce
Pracovní volno s náhradou nebo bez náhrady mzdy?
Pracovní doba stavebnictvi
Pracovní úraz - úkolová mzda
Nemoc a hmotná odpovědnost
Havarijní pojištění soukromého vozidla
150 hodin přesčas - placeno?
ZÁKAZ ČERPÁNÍ PŘESTÁVKY NA JÍDLO A ODDECH MIMO PRACOVIŠTĚ
Vyplácení dávek v mateřství u nezaměstnané
Místo výkonu práce
Proplácení práce v den státního svátku
Kdo mi bude vyplacet mateřskou?
Dvousměnný pracovní režim
Zpět do práce po mateřské dovolené
Vypoved ze zamestnani z duvodu: nemoc z povolani
Svobodná matka s otcem dítěte
Placené volno
Místo proplacení svátku - volno
Rozvržení pracovní doby na zaměstnance, přidělování směn o víkendech a svátcích
Nařízení - změna pracovní doby
Nadbytečnost a ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Přestávka na oběd
Mateřská dovolená a dovolená na zotavenou
Smlouva na dobu určitou a ukončení před koncem doby
Ve výpovědi použito slovo dohoda
Výpověď z pracovního poměru dle parag.46 odst.1 písm a) a rodičovská dovolená
Zvýšení mzdy po zkušební době
Opožděné výplatní termíny. Pracovní smlouva obsahuje datum výplaty
Ústní výhružky zaměstnavatele na skončení pracovního poměru dle §53 a §46 f)
Nemocenská dávka nevyplacena
Snížení mzdy
Web kamery na pracovišti na pozorování zaměstnanců
Předčasné ukončení mateřské dovolené
Nemocenská ve výpovědní lhůtě
Monitoring pracoviště kamerový systém
Zkušební doba a dovolená na zotavenou
Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti - neodpracovaná celá doba
Přeřazení na jiné pracoviště v téže firmě.
Matka samoživitelka s dítětem 10 let
Dohoda o pracovní činnosti a nárok na dovolenou
Služební cesta a výpovědní doba
Přesčasy na služební cestě
Absence místo dovolené na zotavenou?
Dovolená na zotavenou a nástup na mateřskou dovolenou
Ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost a nástup nových zaměstnanců
Návštěva lékaře mimo město pracoviště
Ukončení pracovního poměru ve školství
Příspěvek zaměstnavatele na zvýšení kvalifikace zaměstnance
Výpověď pro nadbytečnost, odstupné a jeho výše
Pracovní neschopnost a sociální a zdravotní pojištění kdo je plátcem?
Zkušební doba, ukončení poměru a nová pracovní smlouva a nová zkušebního doba po 3 měsících
Převedení na jinou práci a snížení mzdy
Konec poměru a nyní objevené falšované faktury
Mateřská dovolená a úhrada školného státem
Nemocenská a podání výpovědi z pracovního poměru poštou
Přeplatek mzdy, musí zaměstnavatel vrátit?
Školení nezbytná pro výkon práce - je možné požadovat úhradu po zaměstnanci
Mzdový výměr a jeho změna při nástupu do zaměstnání a pracovní smlouva odeslaná faxem
Návštěva lékaře a pružná pracovní doba
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem a zaměstnanec nemá zápočtový list
Konkurenční doložka - konkrétní příklad
Zaměstnanec - simulant, opakovaná krátkodobá nemoc a obrana zaměstnatele
Platové modely
Ostatní osoby činné na pracovištích zaměstnavatele
Student a dohoda o provedení práce (DPP) výhody a nevýhody
Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr a BZOP
Invalidní důchodce a pracovní neschopnost, jak dlouho trvá?
Spolupracující osoba
Slovák zápočet let do důchodu odpracovaných v ČR, získání dokladů
Zaměstnanec čerpá 30 minutovou pauzu na konci pracovní doby, jak jej potrestat?
OSVČ, pracovní poměr, jak platit aby vznik nárok na výplatu podpory v mateřství
Zálohová mzda, zaměstnavatel si strhává 7000,- měsíčně ?!?
Doba určitá a změna na pracovní poměr na dobu neurčitou
Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatel nechce vydat stravenky
Výpověd zaslaná poštou, lhůty a termíny
Přestávky v práci výpočet
Nástup na mateřskou dovolenou a jak nejvýhodněji vybrat dovolenou?
Živnostník, brigádníci na DPP a Švarcsystém
Příspěvek na dovolenou poskytovaný zaměstnavatelem a způsob úhrady dovolené
Rodičovská dovolená, nástup do zaměstnání, ale zaměstnavatel se přestěhoval do jiného města
Pracovní doba - harmonogram
Dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidní důchod a ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem
Konec činnosti zaměstnavatel, snaha ukončit pracovní poměr nelegálním způsobem
Minimální rozsah pracovní doby
Konec pracovního poměru a proplacení dovolené II
Porada po pracovní době, započítává se do odpracovaných hodin nebo jde o přesčasovou práci
Zaměstnavatel nechce vydat zápočtový list bývalému zaměstnanci
Zaměstnanec způsobil škodu na služebním voze, zaměstnavatel ji vymáhá, je v právu?
Proplacení dovolené nebo prodloužení doby trvání pracovního poměru ?
Zkušební doba , těhotenství a zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Konec smlouvy doby na dobu určitou, pracovní poměr trvá, zaměstnavatel vyžaduje podepsáni nové smlouvy zpětně
Výpověď z pracovního poměru nebo dohoda o ukončení
Snaha zaměstnavatele ukončit pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně
Platnost konkurenční doložky při ukončení pracovního poměru dohodou
Zaměstnavatel zakazuje zaměstnancům určité typy oblečení
Odstoupení od pracovní smlouvy před nástupem do zaměstnání
Konec poměru, zaměstnavatel požaduje úhradu nákladů na školení a odborné zkoušky
Rizikové těhotenství a zrušení pracovního poměru ve zkušební doby
Přeřazení na jinou práci a změna pracovní smlouvy
Zaměstnanec, porod manželky a náhrada proplacení mzdy
Kouření na pracovišti, pracovní doba a přestávky v práci
Návšteva lékaře v pracovní době
Zrušeni pracovního místa, zaměstnavatel nechce vyplatit odstupné
Výpověď ze strany zaměstnance a zaměstnavatel odmítl převzít
Mateřská dovolená a práce pro jiného zaměstnavatele bez ztráty podpory v mateřství
Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr - zdravotní a sociální pojištění
Zkušební doba zrušení poměru, kdy a jakým způsobem?
Konec pracovního poměru, jaké dokumenty musí zaměstnavatel zaměstnanci vydat?
Zaměstnavatel se zavázal vyplácet příspěvek na stravování, ale nevyplácel, musí vyplatit zpětně?
Školení po pracovní době - vzniká nárok na proplacení přesčasu ?
Výše mzdy a mlčenlivost sjednaná v pracovní smlouvě
Odstupné a dovolená - platí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění ?
Nemoc a zaměstnavatel nahradil pracovní místo jiným zaměstnancem a přeřazení na jinou práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem, nebyla vyplacena mzda
Zkušební doba, termíny, platnost, změny v případě nemoci
Snaha ukončit pracovní poměr a obava ze ztráty pohyblivé složky mzdy
Nemoc a výpovědní lhůta - prodlužuje se?
Nemoc po ukončení pracovního poměru, bývalý zaměstnavatel chce změnit zápočtový list
Osobní ohodnocení - kdo rozhoduje o odebrání pohyblivé složky mzdy
Zaměstnání ve velkoobchodu a samovolná úhrada dluhu zákazníka - rodinného příslušníka ze mzdy!
Pracovní poměr na dobu určitou vázaný na skutečnost ne na termín
Místo výkonu práce, jak má sjednat zaměstnanec v pracovní smlouvě
Ukončení pracovního poměru dohodou, zaměstnavatel nechce přistoupit
Místo výkonu práce - změna
Není konkurenční doložka, může zaměstnanec odejít ke konkurenci
Nařízená účast na teambuildingu o víkendu, může zaměstnanec odmítnout ?
Zaměstnání obchodní zástupce na živnostenský list
Konec zkušební doby a ukončení poměru ze strany zaměstnance "co možná nejrychleji"
Zkušební doba, pracovní úraz, přeřazení na jinou práce a zrušení pracovního poměru
Šikana na pracovišti ? Zaměstnavatel nařizuje obsah pracovního stolu včetně počtu psacích potřeb
Vypověd ze strany zaměstnavatele a proplacení nebo výběr dovolené na zotavenou
Mateřská dovolená a započtení doby na MD do odpracovanýných let pro SSSZ
Zahraniční stáž a uhrazení nákladů zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru zaměstnancem
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a zrušení z důvodu nemoci
Konec pracovního poměru a nárok na již schválenou dovolenou
Hmotná odpovědnost, ukradené zboží ze skladu z pronajatých skladů
Změna zaměstnavatele majitele firmy a nárok na odstupné
Odstupné, jeho výše a zánik zaměstnavatele
Proplaceni dovolené, nerovnost mzdy a příplatky u měsíční mzdy
Výpověd pro nadbytečnost, rovnocené pracovní pozice a etika
Zdravotní komplikace dítěte a náhradní volno (prodloužení rodičovské dovolené)
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba na období
Jak zabránit odchodu kvalifikovaných zaměstnanců ?
Alergie na mléko u dítěte a úprava pracovní doby
Posudek (reference) a potrvzení o zaměstnání Česká republika a Švýcarsko
Pracovní úraz, rozbitý mobilní telefon a nárok na uhrazení škody
Dohoda o pracovní činnosti, minimální mzda, stravné
Smluvní mzda - výhody a nevýhody
Důchodce, pracovní poměr na dobu určitou a ukončení
Odvolání z funkce (na základě jmenování)
Úkolová mzda, nevýkonný zaměstnanec a minimální mzda
Studenti na praxi ve firmách a bezpečnost práce
Zaměstnanecké výhody (benefity) a oprávněnost nároku za uplynulé období
Konec pracovního poměru, nemoc a výpočet dovolené
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a důchodce
Sexuální orientace, obtěžování a ponižování ze strany nadřízeného
Konec pracovního poměru a vybrání dovolené na zotavenou
Pracovní úraz, neschopnost a náhrada mzdy do výše průměrného příjmu
Jiná platová třída než kolegyně se stejným vzděláním
Rizikové těhotenství - výpočet nemocenských dávek
Šikana na pracovišti, výpověd, odstupné a placené volno na hledání zaměstnání
Elektronická evidence pracovní doby - možnost nahlédnout do docházky
Konec pracovního poměru, nemoc - kontaktovat bývalého zaměstnavatele nebo Úřad práce
Místo výkonu práce - ústní dohoda
Souběžné pracovní poměry
Změna zaměstnavatele a změna pracovní smlouvy
Partnerské soužití a zákaz výpovědi
Způsob zaměstnávání ženy na mateřské dovolené a studenta
Zařazení pracovního místa
Nemocenská výpočet výše dávek
Doba určitá a den placeného volna na hledání nového zaměstnání
Výpočet výše mateřské dovolené
Mateřská dovolená a občasná práce pro firmu
Překážky v práci na straně zaměstnavatele dovolená nebo náhrada mzdy
Výpověd ze strany zaměstnance a písemně neuzavřená smlouva s nástupnickou organizací
Ukončení pracovního poměru dohodou, stěhování a těhotenství
Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - ústní forma ?!
Školení zaměstnance v zahraničí, dohoda o setrvání v pracovním poměru
Pracovní úraz a nárok na 14-ctý plat
Konkurenční doložka a odstupné
Nový zaměstnavatel, stávající zaměstnavatel nechce zrušit poměr dohodou
Služební cesta náhrada času zaměstnanci
Výpověď z důvodu: Nízké tržby
Služební cesta a víkend
Má zaměstnavatel právo na snížení mzdy
Místo výkonu práce
Posgraduální studium a pracovní volno na přípravu
Firemní oděv a povinnost zaměstnance
Řízení vozidla a výkon práce
Výpověď písemná forma
Dohoda o pracovní činnosti a rozvržení pracovní doby
Vedlejší pracovní poměr pro jiného zaměstnavatele
Absolvent a pracovní poměr na dobu určitou
Převod dovolené na zotavenou do následujícího kalendářního roku
Je školení výkon práce?
Zaměstnavatel stanovil termín dovolené
Uklízečka a zařazení do tarifního stupně II
Absolvent a doba určitá
Ochranná lhůta, nemoc a ukončení pracovního poměru
Pohyblivá složka mzdy - zaměstnavatel nevyplatil
Rodičovská dovolená a vedlejší pracovní poměr
Zvyšování kvalifikace a souhlas zaměstnavatele
Nesprávně sjednaná zkušební doba a ukončení poměru
Tělesné tresty na pracovišti !!!
Kategorie práce - katalog prací
Nástup po rodičovské dovolené do školství v průběhu semestru
Diskriminace - těhotenství a povinnost nahlásit změnu zdravotního stavu
Pracovní pohotovost a přestávky v práci
Opakované těhotenství a mateřská dovolená
Zaměstnanec a dohoda o provedení práce
Mateřská dovolená a OSVČ
Kolektivní smlouva a nižší než zákonné přípatky za pracovní pohotovost
Podezření na přítomnost návykových látek u zaměstnance
Prohlášení o bezúhonnosti
Výběr termínu náhradního volna
Má zaměstnanec nárok na volný víkend 1x za 14 dnů
Třísměnný provoz a hodiny pracovní neschopnosti
Prodloužení zkušební doby
Učitel a švarcsystém
Statutární zástupce a pracovní smlouva
Nátlak zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance
Započtový list a skončení pracovního poměru a následná nemocenská
Poměr na dobu určitou a pracovnice na mateřské
Závodní lékař a nařízený odběr krve
Dárce krve příspěvek na stravování
Náhradu škody za výrobu zmetku nebo nebo odpovědnost zaměstnance za škodu
Matka zaměsntanec - jak musí zaměstnavatel vyjít vstříc?
Porušení pracovní kázně - vytknuto neoprávněně
Uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou a zaměstnanec pokračuje v práci
Rozvržení pracovní doby
Služební automobil a hmotná odpovědnost
Změna náplně práce, ústní souhlas, přerazení na pracovní pozici neodpovídající praxi
Duplicitní evidence docházky v zaměstnání
Slovenka a vyplácení mateřských dávek v České republice
Zaměstnanec, pracovní neschopnost, přesto odvedl práce, zaměstnavatel neproplatil
Evropské právo, Listina základních práv a svobod a §143 Zákoníku práce
Mobilní telefon na pracovišti, zákaz používání
Rozšíření pracovní náplně s ústním souhlasem zaměstnancem
Zaměstnanec má nárok na stravenku i stravné, co proplatit?
Překážka v práci na straně zaměstnavatele, odstávka a snížení platu
Mateřská dovolená , práce a těhotenství
Autorské právo nebo obchodní zákoník či zákoník práce
Příplatek za práci v hlučném prostředí
Mateřská dovolená a nejbližší možný nástup do práce
Zaměstnávání Slováků v České republice
Změna sídla zaměstnavatele a platnost pracovní smlouvy
Mateřská dovolená a čerpání dovolené na zotavenou
Mateřská dovolená a dohoda o provedení práce
Černé duše zaměstnanec pobírá mzdu, ale neodvádí práci
Kamery na pracovišti - porušení práv zaměstnance?
Zaměstnavatel snížil osobní hodnocení neprávem
Dohoda o rozvázání pracovního poměru ve zkušební době
OSVČ a nástup na mateřskou dovolenou
Smlouva o podmínkách zvýšení kvalifikace nepodepsána
Poskytnuto neplacené volno do 4 let a zaměstnavatel nemá vhodnou pozici
Zápočtový list - §53, bude uvedeno i v dalších zápočtových listech?
Mateřská dovolená a proplacení dovolené II
Zaměstnavatel chce zrušit místo zaměstnankyně na mateřské dovolené
Věci ukradené zaměstnanci v kanceláři
Ukončení poměru, pracovní neschopnost, kdo vyplatí nemocenské dávky
Přeřazení na jinou práci a zaměstnanec nesouhlasí
Odpracováno 21 pracovních dnů, vybrána povinná dovolená a poté stržena z platu
Mateřská dovolená, zaměstnavatel přislíbil proplatit dovolenou, ale podle zákona již nelze proplácet
Návrat po rodičovské dovolené a povinnost zaměstnavatele zachovat pracovní místo
Odchod na mateřskou dovolenou a výpočet dovolené na zotavenou
Pracovní pohotovost - maximální rozsah
Změna režimu pracovní doby
Zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a různý postoj zaměstnavatelů
Organizační změna a propouštění služebně starších zaměstnanců (zaměstnankyň)
Přechod na jinou školu a krácení praxe zaměstnance
Zaměstnávání občanů Slovenské republiky
Odpovědnost, vystavené faktury a podpisová práva
Zaměstnavatel a nepřidělená dovolená na zotavenou v době prázdnin pro otce rodiny
Uzavřena dohoda o ukončení pracovního poměru a zaměstnavatel zamezil přístup k datům na počítači
Pracovní poměr na dobu určitou, zaměstnavatel dále neprodloužil
Mzdový výměr podepsaný se zpětnou platností
Samoživitelka, návrat po mateřské dovolené a zaměstnavatelem nabídnuto jiné místo a nižší mzda
Odpracovaný 1 měsíc v kalendářním roce a nárok na dovolenou
Zaměstnancec i OSVČ chce uzavřít dohodu o provedení práce, jedná se o Švarc systém ?
Dohoda o proverdení práce a povinnost uvádět rodné číslo
Dárcovství krve, 12-hodinové směny, zaměstnavatel požaduje vykonání odběru krve v osobním volnu
Nelze uzavřít dohodou o ukončení pracovního poměru, mohu zkusit zdravotní důvody?
Neplatná výpověď ze strany zaměstnance (chybně stanovena výpovědní doba)
Zaměstnavatelem špatně rozvržená pracovní dobu
Uklízečka a zařazení do tarifního stupně
Směna trvá 7,5 hodiny a mzdová účtárna platí jen 7 hodin
Mateřská dovolená a možnost uzavřít dohodu o pracovní činnosti
Konec pracovního poměru na dobu určitou, kdo bude vyplácet MD dávky?
Výpověď bez písemného upozornění na odstranění nedostatků
Dvousměnný provoz a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
Student denní studium VŠ a možnost uzavřít hlavní pracovní poměr
Může firma najmou živnostníka (OSVČ) bez zaměstnanců
Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené datum nástupu do práce
Matka samoživitelka a studium, sociální dávky a daňové úlevy
Dárce krve a ztráta nároku na příspěvěk ke mzdě při nulových absencích
Může OSVČ uzavřít pracovní poměr s rodinným příslušníkem
Výpovědná lhůta 3 měsíce a nárok na dovolenou
Uzavřená dohoda o rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost a její případná změna
Má zaměstnavatel právo číst emaily zaměstnance?
Ukončení pracovního poměru do 1 týdne, lze?
Mateřská dovolená - prodloužení na 4 roky a povinnosti zaměstnavatele
Vdova samoživitelka ukončení pracovního poměru (pracovní místo není rušeno)
Přesčasová práce nad 150 hodin ročně - lze nařídit zaměstnavatelem?
OSVČ - Obchodní zákoník nebo Zákoník práce
Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
Nevyčerpaná dovolená na zotavenou, rizikové těhotenství, vyčerpání nebo proplacení dovolené
Slib zaměstnavatele a poté ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Používání služebního vozidla k soukromým účelům rodinnými příslušníky zaměstnance
Nízká základní mzda a vyšší pohyblivá složka mzdy - klady a zápory
Ukončení pracovní poměru ze strany zaměstnavatele a pracovní neschopnost zaměstnance
Hmotná odpovědnost za provozovnu kam mají přístup i další osoby
Externí pracovníci a zákon o zaměstnanosti
Zaměstnavatel nepřijal výpověď a odmítá vydat Zápočtový list
Dohoda o rozvázání pracovního poměru podepsaná pod nátlakem
Akciová společnost pravomoce předsedy představenstva a ředitele a.s. při ukončení pracovního poměru zaměstnancům
Může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance na přítomnost alkoholu v krvi
Pracovní poměr na dobu určitou prodlužování a povinnost změny na PP na dobu neurčitou
Mateřská dovolená, skončení pracovního poměru, výplata sociálních dávek
Zápočtový list - zaměstnavatel odmítá vystavit a vydat bývalému zaměstnanci
Mateřská dovolená 3 roky, musí zaměstnavatel nabídnout stejnou pozici jako před odchodem na MD ?
Ukradený automobil zaměstnavatele a náhrada škody za uložené věci
Pracovní pohotovost a pracovní hodiny
Konkurenční doložka a nemažerská pracovní smlouva
Je sjednaná mzda v pracovní smlouvě mzdou čistou nebo hrubou?
Pracovní smlouva a neplacená práce přesčas
Služební vůz, odpovědnost zaměstnance za škodu v případě havárie
Ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnance
Doklady o absolvovaném školení hrazené zaměstnavatelem, nárok na vydání originálu o absolvování vzdělávacího programu
Nevyplacená mzda za poslední měsíc práce u zaměstnavatele (bývalého)
Ukončení pracovní poměru "dohodou" po nátlaku zaměstnavatele, údajná zpronevěra
Ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpověď pro nadbytečnost, snížení mzdy
Pracovní poměr na dobu určitou forma ukončení zaměstnavatelem
Pracovní úraz a sportovní aktivity pořádané zaměstnavatelem
BZOP zajišťované pro zaměstnatele třetí stranou - Švarc systém nebo outsourcing
Pracovní pohotovost, přesčasy, používání vlastního automobilu
Pracovní poměr na dobu určitou jako záskok za zaměstnance
Dárce krve a pracovní volno s náhradou mzdy
Samoživitelka a pracovní poměr na dobu určitou
Dohoda o prohlubování kvalifikace a služební cesta
Organizační změna nebo rekvalifikace
Platí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění
Výpověď pracovního poměru - opakované porušení pracovní kázně
Rozvržení pracovní doby dohodnuté ústně a změna podmínek rozvržení pracovní doby
Mateřská dovolená a proplacení dovolené
Těhotenství a nerovnoměrně rozložená pracovní doba, změna na rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Konkurenční doložka - manažerská smlouva
Hmotná odpovědnost a pokladny v supermarketu
Zkušební doba a nemoc ve zkušební době
Důchodový věk a pokračování pracovního poměru
Pracovní doba a služební cesty
Náhrady škody na zaměstnanci - vykradená provozovna
Doporučení ukončit pracovní poměr ve školství
Výpověď pro nadbytečnost a pracovní neschopnost
Výpověď rušení pracovních míst a kumulovaná funkce
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance
Hmotná odpovědnost není v pracovní smlouvě?
Rodičovská dovolená a zaměstnavatel v konkurzu
Pracovní poměr na dobu určitou, prodlužování opět na dobu určitou, mateřská dovolená
Zkušební doba - kdy končí?
Pracovní smlouva na dobu určitou a mateřská dovolená
Školení - prohlubování nebo zvyšování kvalifikace ?
Výpověď pracovního poměru z důvodu opakovaného porušení pracovní kázněPočet vybraných otázek v právní poradně: 1005
 

Právní poradna vyhledávání

Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura