Pracovní pohotovost, přesčasy, používání vlastního automobilu

Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
Pracovní doba

Otázka pro právní poradnu:

Jsme pracovníci servisního oddělení. Zaměstnavatel nám ukládá pracovní pohotovost, časově nám to vychází tak, že držíme každý z nás pohotovost každý druhý týden mimo pracovní dobu včetně SO a NE. Tedy cca 128 hodin. To jest asi 250 hodin měsíčně. V tuto dobu jsme sice mimo pracoviště, ale nesmíme požívat žádný alkohol, protože při výjezdu jedeme autem a navíc se nemůžeme zdržovat ve větší vzdálenosti (termíny zásahu). Dotaz: jak je nutno proplácet tuto pohotovost a dále, protože není dáno k dispozici pohotovostní auto do místa bydliště, jak se platí použití vlastního vozidla (při pohotovostním výjezdu) k přepravě do místa pracoviště (kde je již pohotovostní auto) - hromadnou dopravu nelze použít z časových důvodů). Další dotaz: Započítává se přeprava z místa pracoviště do místa lokality do pracovní doby? - Téměř denně vyjíždíme cca 100 km na různé lokality (v normálním výkonu práce). Zaměstnavatel nám proplácí pouze stravné a nezapočítává tyto hodiny do práce přesčas.
Místo výkonu práce máme v sídle společnosti. Tyto hodiny dělají měsíčně cca 150 hodin nad rámec pracovní doby.

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Ve Vašem dotazu se mísí několik problematik dohromady, zejména cestovní náhrady a pracovní doba a mzda za práci, ale pokusím se vše „rozšifrovat“ a odpovědět postupně.
1/ Zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit pracovní pohotovost maximálně v rozsahu 400 hod./ročně a doba pracovní pohotovosti se započítává do práce přesčas (viz § 95 ZP). Takže pokud píšete, že Vám činí pracovní pohotovost cca 250 hod. měsíčně, je to rozhodně protiprávní, protože limit byste vyčerpali již po necelých 2 měsících v rámci roku.
2/ Za pracovní pohotovost náleží zaměstnanci mzda ve výši nejméně 20% průměrného hodinového výdělku, pokud je pohotovost konána na pracovišti nebo nejméně 10% průměrného hod. výdělku, je-li pohotovost konána mimo pracoviště. Tyto částky jsou minimální, zaměstnavatel může vnitřním mzdovým předpisem odměny navýšit.
3/ Cestu do práce a z práce může zaměstnavatel posuzovat jako výkon práce pouze tehdy, je-li tak předem sjednáno při nástupu do pracovního poměru. Protože u Vás tomu tak asi není, je bohužel oprávněné, že používáte bez náhrady na cestu do práce a z práce soukromý vůz.
4/ K Vašim výjezdům cca do 100 km od místa výkonu – doba strávená na služební cestě se jednoznačně posuzuje také jako výkon práce, tzn. že Vám za tuto dobu náleží mzda a případně i příplatek za práci přesčas.

Doplnění právního dotazu

Před časem jsem měl několik dotazů uvedených níže. V odpovědí jsem našel vysvětlení všeho potřebného, děkuji. Jen si myslím, že byl nesprávně interpretován dotaz ohledne dojíždění do práce vlastním autem. Dotaz byl směřovám pouze na pohotovostní výjezd v době držení pohotovosti mimo pracoviště. (tj. v místě bydliště). Ostatní dojíždění je samozřejmě v mé vlastní režii.
Dále potřebuji upřesnit odpoveď na výkon pohotovosti - tj. pohotovostní výjezd mimo místo racoviště. Tento se platí také pouze 10% nebo se platí jako klasický přesčas - tj průměrem za hodinu + příplatek. S tím souvisí dotaz, jak vysoký musí být minimální příplatek za práci přesčas

Doplnění právního dotazu odpověď

Příplatek nejméně 10% za pracovní pohotovost mimo pracoviště se platí, když jste v pohotovosti, ale k výjezdu nedojde. V okamžiku, kdy jste povolán do práce, náleží Vám mzda za vykonanou práci a popř. také příplatek za práci přesčas. Příplatek za práci přesčas je nejméně ve výši 25% z průměru pro pracovněprávní účely a ve svátek je to dokonce 100% příplatek. Jak jsme již odpověděli v předchozím dotaze, jedná se o minimální sazby a zaměstnavatelé mohou vnitřním předpisem či kolektivní smlouvou toto plnění navyšovat. Nicméně je důležité upozornit, že před vyplácením práce přesčas má jednoznačně přednost vyčerpání náhradního volna. A také je důležité říci, že většina zaměstnavatelů dnes využívá možnosti stanovit mzdu tak, že v rámci roku obsahuje 150 hodin ročně práce přesčas, která už je obsažena ve mzdě, takže nárok na práci přesčas vzniká až po vyčerpání tohoto limitu.
Ještě jednou k dotazu ohledně použití soukromého vozu: Pokud vyjíždíte v rámci pohotovosti přímo na pracoviště, nejedná se o služební cestu a cesta je na Vaše náklady. Pakliže odjíždíte z domova přímo k zákazníkovi, jedná se o služební cestu a použití soukromého vozu vykážete na cestovním příkaze a zaměstnavatel Vám uhradí nejen náhradu pohonných hmot, ale také amortizaci vozidla (opotřebení) dle zákona o cestovních náhradách.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Pracovní pohotovost, přesčasy, používání vlastního automobilu byl zveřejněn dne 2004-12-14 a počet zobrazení je: 30708Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci

Další články z právní kategorie

Brzký odchod z práce po skončení pracovní doby
Dovolená a nepřetržitý provoz
Evidence pracovní doby
Nástup na noční směnu
Návštěva lékaře v pracovní době
Návštěva u lékaře poloviční úvazek
Nedodržení pracovní doby a odchod na přestávku (nezáměrně)
Má svědek na svatbě konané v pátek nárok na prac. volno?
Návštěva lékaře mimo město (místo) pracoviště
Nedodržení pracovní přestávky (nezáměrné)

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práciPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura