Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Adaptace - nástup do zaměstnání

Po zvládnutí všech úskalí výběrového řízení a po podpisu pracovní smlouvy přichází den nástupu do zaměstnání. Jak vypadá první den a první dny pracovníka na pracovišti, záleží více na firmě než na pracovníkovi. Postup adaptace (zaškolení) pracovníka může mít dvě základní varianty. První a nejhorší variantou je stav, kdy pracovník přijde první den do zaměstnání, hned je u veden na pracoviště a hned začíná vykonávat svou práci. V tom okamžiku je pracovník velmi zmaten, protože nedostal žádné instrukce, nebyl seznámen s kolegy ani prací samotnou, nezná standardní postupy a firma přesto očekává, že bude kvalitně pracovat. Tento stav vede většinou k rozčarování na obou stranách a pracovník podává výpověď ve zkušební době.

Druhou variantou adaptace je stav, kdy pracovník přijde do zaměstnání, je přijat svým nadřízeným, který ho provede po firmě, představí ho nejen kolegům na pracovišti, ale i ostatním zaměstnancům, se kterým nový pracovní přijde do styku. Nadřízený nového pracovníka by měl také určit harmonogram adaptace - časový plán, který definuje jakým způsobem bude probíhat zaškolení pracovníka, nadřízený dále určí tzv. garanta adaptace nového pracovníka. Garantem by měl být kolega, který pomůže pracovníkovi nejen při seznamování s prostředím firmy, ale i s výkonem pracovních povinností (ukáže, jak a co dělat). Nadřízený by se měl v zaškolovacím období věnovat novému pracovníkovi více než je běžné u jiných jeho podřízených.

V případě manažerských, junior manažerských a referentských pozic využívají některé firmy takzvané "kolečko", kdy pracovník v denních, týdenních nebo měsíčních cyklech poznává všechny provozy podniku (výroba, distribuce, obchod, nákup atd.). Tato rotace jednotlivými provozy umožní pracovníkovi poznat důkladně provozy a problémy podniku, seznámí se s odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a uvědomí si hlubší souvislosti, které budou důležité při řešení pracovních konfliktů.


Otázky a odpovědi na téma: Adaptace, nástup do zaměstnání


Počet zobrazení článku Adaptace - nástup do zaměstnání: 20069


Bookmark and Share

Adaptace - nástup do zaměstnání - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


Pracovní smlouva, nástup do zaměstnání

Další články z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní smlouva, nástup do zaměstnání

Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

© HledámPráci.cz
personální server
všechna práva vyhrazena