Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Profesní kariéra a jak ji řídit

Jak řídit profesní kariéru

Jak řídit vlastní kariéru? Co jsem udělal pro rozvoj mé pracovní kariéry? Mám zůstat u stávajícího zaměstnavatele nebo mám uvažovat o jeho změně? Mám pracovat na stávající pracovní pozici nebo mám změnit pracovní místo a pracovní náplň? Jaké kurzy jsem absolvoval a podporují mé kariérové cíle.

Stávající kariéra a její audit

Pro řízení a plánování kariéry je velmi důležité provést audit Vaší součastné situace v oblasti Vaší profesní dráhy. Audit kariéry zahrnuje dva kroky:
1. Jaké byly mé profesní plány, čeho jsem chtěl ve své kariéře dosáhnout
2. Jaká je má současná situace v oblasti mé profesní kariéry?

Stanovené profesní plány

Jaké jsem měl profesní plány, čeho jsem chtěl dosáhnout než jsem nastoupil do prvního zaměstnání nebo na současnou pracovní pozici?

Moje kariéra současná situace

Porovnání Vašich předchozích plánů a současné situace je velmi důležité pro řízení Vaší pracovní kariéry. Proto je důležité odpovědět si na následující otázky:
1. Dosáhli jste stanovených cílů v oblasti kariéry?
2. V čem jste byli úspěšní?
3. V čem jste naopak byli neúspěšní?
4. Proč jste dosáhli úspěchů?
5. Co bylo příčinou neúspěchů ve Vaší profesní kariéře

Na otázky je třeba si opovědět upřímně a realisticky. A také velmi podrobně. Detailní pohled a rozbor současného stavu vyžaduje čas a pečlivost. Pokud si uděláte upřímný a podrobný audit kariéry, tak máte možnost pokračovat úspěšně dalším krokem managementu Vaší profesní dráhy - Plánování další pracovní kariéry.

Plánování kariéry

Pokud jste dobře provedli audit dasavadní kariéry tak máte podrobné informace nejen o důvodech Vašich pracovních úspěchů i neúspěchů, ale také o Vašich silných stránkách a slabých stránkách. A to je startovní bod pro další plánování pracovní kariéry. Můžeme zde hovořit zdlouhavě a teoreticky dále, ale základním kamenem plánování kariéry jsou dvě následující otázky:
1. Čeho chci ve své kariéře dosáhnout? (Jaké jsou mé kariérové cíle?)
2. Jak dosáhnout svých cílů v oblasti pracovní kariéry?

Kariéra a stanovení cílů

Stanovení kariérových cílů je nutno provést realisticky, ale také bez přílišné skromnosti. Je potřeba nadefinovat co chcete dělat, na jaké pracovní pozici, jaké mají být pracovní kompetence, rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti, počet podřízených, jaký zaměstnavatel a v neposlední řadě také mzda nebo plat.

Jak dosáhnout kariérových cílů

Již Víte čeho chcete ve své kariéře dosáhnout. A dalším logickým cílem je nadefinovat jakým způsobem se Vám podaří cíle kariéry dosáhnout.

Jak dosáhnu stanovených kariérových cílů?

A odpověď tuto otázku určitě není jednoduchá. Opět je potřeba podrobně přemýšlet o všech aspektech, které Vám pomohou při dosahování Vašich cílů v tom co vše musíte změnit nebo co musíte udělat, abyste cíle splnili. Budete přemýšlet zejména o:

Nepřetržité řízení kariéry

Nyní jste na startu Vaší další profesní dráhy. Ale nejde o činnost pouze v tomto okamžiku, proces řízení kariéry je nepřetržitý. Je velmi důležité si jednou za 3 měsíce zhodnotit, jak se Vám daří získávat nové znalost, zkušenosti a dovednosti nutné pro Vás kariérový růst a podle současné situace přizpůsobovat další kroky pro řízení Vaší kariéry.

Vaši kariéru máte již jen ve svých rukách.


Kariéra, rady pro řízení kariéry anglicky: Job Career Management
Otázky a odpovědi na téma: Kariéra, profesní dráha


Počet zobrazení článku Profesní kariéra a jak ji řídit: 18551


Bookmark and Share

Profesní kariéra a jak ji řídit - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


Pracovní kariéra, řízení profesní kariéry

Další články z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní kariéra, řízení profesní kariéry

Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

© HledámPráci.cz
personální server
všechna práva vyhrazena