Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy

Vzor pro Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance pro nevyplacení mzdy nebo jeho části, včetně žádosti o vyplacení odstupného - náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku po dobu výpovědní doby.


Zaměstnavatel ....................
Sídlo ....................
....................

Okamžité zrušení pracovního poměru

Vážení,
na základě pracovní smlouvy jsem u Vaší společnosti zaměstnán od ...................... na pracovním místě ........................ .

V souladu s paragrafem 56 Zákoníku práce (zákona č. 262/2006 Sb), odstavcem 1 písmenem b) okamžitě končím pracovní poměr z důvodu nevyplacené mzdy nebo její části. Mzda měla být vyplacena k datu výplatního termínu .................... a nebyla vyplacena ani do 15 dnů po tomto termínu.

Dlužnou část mzdy ve výši ......................,- Kč společně s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby dva měsíce poukažte na můj bankovní účet ........................ nejpozději do ................. .

V případě, že nebude dlužná částka uhrazena v požadovaném termínu, budu nucen se domáhat dlužné částky soudní cestu.

V .................... dne ....................

....................
podpis

Jméno zaměstnance ....................
Adresa ....................
Rodné číslo ....................


Pro přehlednost uvádíme znění odpovídajícího paragrafu z kodexu pracovního práva

Zákoník práce § 56 - citace

§ 56 Zákoníku práce - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.


Otázky a odpovědi na téma: Adaptace, nástup do zaměstnání


Počet zobrazení článku Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy: 17394


Bookmark and Share

Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


Pracovní smlouva, nástup do zaměstnání

Další články z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní smlouva, nástup do zaměstnání

Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

© HledámPráci.cz
personální server
všechna práva vyhrazena