Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Jednoduché zásady bezpečnosti práce pro každého

To, že je důležité přesně dodržovat pokyny bezpečnosti práce v provozech se zvýšenou mírou rizika, jako jsou průmyslové závody, kuchyně nebo třeba stavby je asi jasné každému na první pohled. Přeci jenom, kdo z nás by si troufl na to, jít se podívat na rozestavěný dům a nezval si nezbytnou přilbu a reflexní vestu, nicméně při práci v kanceláři se podobných zásad většinou nedržíme. Tedy, ne že bychom při vyřizování korespondence potřebovali helmu, nicméně respektování jednoduchých pravidel bezpečnosti práce, která by Vám zaměstnavatel nebo pověřený pracovník měl poskytnout při Vašem nástupu do zaměstnání při školení BOZP, Vám může ušetřit množství nepříjemností, či dokonce zranění. Pojďme se podívat na hlavní rizika spojená s bezpečností práce v kanceláři.

Myslíte si, že je kancelář bezpečným pracovištěm prakticky bez rizik? To je bohužel veliký omyl, ostatně zkuste si sami vyjmenovat, s kolika potencionálními nebezpečími se můžete setkat během Vašeho běžného pracovního dne. A začíná to již u elektrických kabelů a prodlužovaček, hrníčků s horkou kávou v blízkosti člověka či počítače, který může v případě převrhnutí způsobit popáleniny, zkrat a následný požár. Pak jsou tu všemožná rozpouštědla a čisticí prostředky, lepidla nebo někdy i plynové spotřebiče, těžká břemena umístěná vysoko na skříních a tak bychom mohli pokračovat. Z tohoto stručného výčtu vidíte, že přeci jenom existují prvky i ve Vaší bezpečné kanceláři, které se vyplatí sledovat.

Veškeré elektrické přístroje, které máte zapojené a používáte k práci, by měly být zapojeny pouze prostřednictvím originálních kabelů od daného výrobce a samozřejmě pokud máte pochybnosti o vhodnosti elektrického zapojení, vidíte poškozený drát, nebo slyšíte zvláštní zvuky při zapojování přístrojů, upozorněte na toto svého zaměstnavatele, který by měl zařídit nápravu situace prostřednictvím autorizovaného servisu. Chráníte tak nejen své zdraví, ale i případné kompenzace, které Vám budou vyplaceny při následcích pracovního úrazu, kdy se stanete práce neschopnými.

Samostatnou kapitolou je pak práce ve výškách a s tím často související manipulace s těžkými břemeny. A nemyslete si, že byste museli lézt po lešení, aby mohla být Vaše práce klasifikována jako práce ve výškách, na to stačí už výška 0,5m nad zemí. V onom momentě se jedná již o práci ve výšce a tak nastupují předpisy, které tuto činnost upravují. Typickým příkladem je podávání objemnějších předmětů, jako jsou šanony s dokumenty, vážící často několik kilogramů z vrchu skříně. Když pomineme skutečnost, že šanony by takto vůbec neměly být uloženy, pak je nutné si k takové manipulaci vzít odpovídající pomůcky, tj. žebřík či speciální přenosné schůdky. Ve většině kanceláří však toto řeší většinou bohužel židle a v horších případech dokonce ta kolečková. Pády z takových židlí jsou pak nejen nesmírně bolestivé, ale je pak i velmi složité domáhat se v takovém případě náhrady za pracovní úraz.

Neméně důležitou kapitolou je pak pracovní obuv, které se příliš často nezdůrazňuje, nicméně nevhodné obutí je příčinou celé řady přímých nebo následných pracovních úrazů, tedy těch nehod, kdy nevhodně obutý pracovník zraní sebe nebo někoho druhého v důsledku pádu či uklouznutí. V každém případě by kancelářská obuv měla být neklouzavá a poskytnout chodidlům dostatečnou oporu, tak jak to nabízí většina obuvi, kterou dostanete např. v obchodech s pracovními oděvy. Navíc dnes už se nemusíte bát, že by taková obuv nebyla dostatečně reprezentativní.

Mezi často podceňovaná rizika pro bezpečnost, hygienu a efektivitu práce patří bezpochyby i otázky ergonomie práce a bezpečnostních přestávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v součinnosti s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce celý soubor metodických pokynů, co se týče správného uspořádání pracoviště s přesně sledovatelnými a kontrolovatelnými parametry, stejně tak jako mnohá doporučení ohledně bezpečnostních přestávek a kvalitního odpočinku během pracovního vytížení. Tyto zásady je vhodné si přečíst a předcházet tak některým „kancelářským chorobám“ zejména v oblasti páteře, rukou a očí, které jsou namáhány dlouhým sledováním monitoru. Zejména je důležité se vyhnout rizikům karpálního tunelu při namáhání rukou během opakující se činnosti, jako je psaní na klávesnici, kdy může být v jistých fázích i nutná operace a následná dlouhodobá rekonvalescence.

Základem úspěšného a bezpečného fungování v každém zaměstnání je však kvalitní proškolení bezpečnosti práce, jasné vymezení místa a způsobu řešení pracovních úkolů včetně nezbytných pomůcek a dobrý servis pracoviště spojený s efektivním řízením rizik, který pravidelně vyhodnocuje a odstraňuje jednotlivá rizika na pracovišti. Ve společnosti CRDR s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, Vám potvrdí, že školením BOZP teprve práce na bezpečném pracovišti začínají a že klíčem k bezproblémovému fungování jakéhokoliv provozu, včetně malé kanceláře, je dlouhodobá eliminace rizik. Ostatně, jde o zdraví a bezpečnost nás všech, a proto nemá cenu zbytečně riskovat.


Kariéra, rady pro řízení kariéry anglicky: Job Career Management
Otázky a odpovědi na téma: Kariéra, profesní dráha


Počet zobrazení článku Jednoduché zásady bezpečnosti práce pro každého: 5356


Bookmark and Share

Jednoduché zásady bezpečnosti práce pro každého - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


Pracovní kariéra, řízení profesní kariéry

Další články z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní kariéra, řízení profesní kariéry

Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

© HledámPráci.cz
personální server
všechna práva vyhrazena