Výsledky vyhledávání v právní poradně

  Hledaný výraz: na dobu určitou
 
Může mi zaměstnavatel vzít celé prémie za minulý měsíc, když nechci prodloužit pracovní smlouvu
Nemocenská v těhotenstvî a ukončení pracovního poměru dohodou
Nařízení pouze nočních směn a péče o dítě
Zkrácení pracovního úvazku na dobu určitou z důvodu péče o dítě
Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a její vliv na výši podpory v nezaměstnanosti
Smlouva na dobu určitou a její ukončení při neschopnosti kvůli rizikovému těhotenství
Nejasná pracovní doba, pravidelné přesčasy, nařizované pohotovosti
pracovní smlouva na dobu určitou prodloužená zpětně
Opakovaně prodloužená pracovní smlouva na dobu určitou od roku 2010 a hrozba agentury
Pracovní poměr na dobu určitou u důchodců po novele od 01-2012
Časově omezený souhlas s podnikáním zaměstnance
Odstupné při nesouhlasu se změnou místa výkonu práce
Konec smlouvy na dobu určitou 3,5 měsíce před porodem a nárok na dávky
Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou u agentury práce
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou k dřívějšímu datu
Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou u sezónních prací
Okamžité zrušení ve výpovědní lhůtě
Zkrácení pracovního poměru na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru, neschopenka a mateřská dovolená
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
Ukončení HPP s náhradou
Snížení úvazku ve školství odchodem žáka
Přechod pracovního poměru na dobu určitou
Překročení doby určité.
Pracovní úraz a ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
Pracovní smlouva na dobu určitou a doba trvání pracovní neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou a přechod na DPČ
Opominutí ukončení zástupu za mateřskou dovolenou = nárok na smlouvu na dobu neurčitou?
Opakovaně uzavíraný pracovní poměr na dobu určitou. Je to možné donekonečna?
Nemocenská a smlouva na dobu určitou
Jmenovaná funkce
Doba neurčitá - změna na určitou
Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovního poměru - doba určitá, úhrada kurzu
Nový Zákoník práce k 1.1.2010 starobní důchod, pokračování v zaměstnání
Mateřská dovolená a služební byt
Pracovní smlouva na dobu určitou 4 roky
Výpověď ve zkušební době a §35 Zákoníku práce
Pracovní poměr na dobu určitou, nemoc a nahlášení na Úřad práce
Změna pracovní doby u zaměstnance personální agentury
Pracovní smlouva na dobu určitou, prodlužování výjimka
Skončení pracovní smlouvy na dobu určitou v dlouhodobé neschopnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Výpověď v době pracovní neschopnosti a ochraná lhůta
Těhotenství a převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů
Opakované prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou nad dobu 2 let
Doba určitá a pracovní úraz
Vypršení platnosti pracovní smlouvy
Organizační změna v dúsledku snížení stavu žáků
nástup na mateřskou dovolenou před vypršením pracovní smlouvy na dobu určitou
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
Doba určitá a přechod na dobu neurčitou
Doba určitá vymezení
Rizikové pracoviště a těhotenství
Částečný invalidní důchod - uzavření pracovní smlouvy
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou a záskok za mateřskou dovolenou
Práce bez pracovní smlouvy
Dohoda o provedení práce a její skončení
Ochrana matek pri nastupu po rodicovské dovolené
Ukončení pracovního poměru - smlouva na dobu určitou
Ukončení pracovní smlouvy v průběhu RD a těhotenství
Vyplácení dávek v mateřství u nezaměstnané
Placené volno
Smlouva na dobu určitou a ukončení před koncem doby
Přeřazení na jiné pracoviště v téže firmě.
Doba určitá a změna na pracovní poměr na dobu neurčitou
Konec činnosti zaměstnavatel, snaha ukončit pracovní poměr nelegálním způsobem
Konec smlouvy doby na dobu určitou, pracovní poměr trvá, zaměstnavatel vyžaduje podepsáni nové smlouvy zpětně
Konec poměru, zaměstnavatel požaduje úhradu nákladů na školení a odborné zkoušky
Pracovní poměr na dobu určitou vázaný na skutečnost ne na termín
Důchodce, pracovní poměr na dobu určitou a ukončení
Zaměstnanecké výhody (benefity) a oprávněnost nároku za uplynulé období
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) a důchodce
Doba určitá a den placeného volna na hledání nového zaměstnání
Výpočet výše mateřské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti a rozvržení pracovní doby
Absolvent a pracovní poměr na dobu určitou
Absolvent a doba určitá
Ochranná lhůta, nemoc a ukončení pracovního poměru
Mateřská dovolená a OSVČ
Prodloužení zkušební doby
Započtový list a skončení pracovního poměru a následná nemocenská
Poměr na dobu určitou a pracovnice na mateřské
Porušení pracovní kázně - vytknuto neoprávněně
Uplynutí doby pracovního poměru na dobu určitou a zaměstnanec pokračuje v práci
Překážka v práci na straně zaměstnavatele, odstávka a snížení platu
Pracovní poměr na dobu určitou, zaměstnavatel dále neprodloužil
Mzdový výměr podepsaný se zpětnou platností
Konec pracovního poměru na dobu určitou, kdo bude vyplácet MD dávky?
Slib zaměstnavatele a poté ukončení pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou prodlužování a povinnost změny na PP na dobu neurčitou
Mateřská dovolená, skončení pracovního poměru, výplata sociálních dávek
Pracovní poměr na dobu určitou forma ukončení zaměstnavatelem
Pracovní poměr na dobu určitou jako záskok za zaměstnance
Samoživitelka a pracovní poměr na dobu určitou
Důchodový věk a pokračování pracovního poměru
Doporučení ukončit pracovní poměr ve školství
Pracovní poměr na dobu určitou, prodlužování opět na dobu určitou, mateřská dovolená
Pracovní smlouva na dobu určitou a mateřská dovolenáPočet vybraných otázek v právní poradně: 101
 

Právní poradna vyhledávání

Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura