Nechcete se cítit takhle?


Pak nepromeškejte příležitost a přihlaste se na náš kurz

Zákoník práce
2013
klikněte zde  
kurzy pracovní právo

ZÁKONÍK PRÁCE NEJNOVĚJŠÍ ZMĚNY

Změna zákoníku práce na základě rozhodnutí Ústavního soudu

Jak jste možná měli možnost zaregistrovat v médiích, v březnu rozhodl Ústavní soud na základě návrhu části poslanců a senátorů o změnách v Zákoníku práce. Změny v Zákoníku práce budou v brzké době vyhlášeny ve sbírce zákonů, ale my Vám jejich přehled přinášíme už nyní. Návrhy, kterým Ústavní soud vyhověl, mají několik společných znaků: Jedná se o nejednoznačnost či nesrozumitelnost zákona (převážně v ustanoveních, která měla navazovat na Občanský zákoník). Další skupina změn reaguje na postavení odborů ve firmách. Do rozhodnutí soudu byly zákonem na odborové organizace přeneseny značné pravomoci (téměř až na úrovni orgánů státního dozoru), ovšem odbory nesly minimální odpovědnost za rozhodnutí, která přijaly směrem k podnikání zaměstnavatelů. Mimo to stávající text zákoníku znevýhodňoval zaměstnavatele podle toho, zda u nich působí či nepůsobí odbory.

Zákoník práce nejzajímavější změny

Za nejzajímavější lze považovat, že Ústavní soud zcela nebo zčásti zrušil ustanovení, která se komplikovaně odvolávala na Občanský zákoník - viz § 4, 18, 325 a 326.
Hodně diskutovaná změna také je, že u zaměstnavatelů, kde působí více odborových organizací, bude opět (opět, protože se jedná o návrat k úpravě běžné podle starého zákoníku práce až do konce r. 2006) potřeba dojednat kolektivní smlouvu se všemi organizacemi, nikoliv pouze s těmi či tou, které sdružují většinu zaměstnanců - viz § 24.

Nově mohou i zaměstnavatelé, u kterých působí odbory volit rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany - viz § 278, 281 a 282 a také mohou vydávat vnitřní předpis, kterým stanoví mzdová, platová nebo jiná práva zaměstnanců - viz § 305. Hotové zemětřesení (z pohledu odborů) je zrušení povinnosti zaměstnavatelů, aby zajistili odborům vstup na pracoviště, předávali jim v rámci kontrol informace vč. osobních dat a podávali odborům zprávy o tom, jaká přijali opatření na základě šetření zjištěných odbory. S tím také souvisí, že odbory už nemůžou závazně požadovat po zaměstnavateli, aby zastavil práce, které považují na nebezpečné. Nadále však odborům zůstává právo vykonávat na bezpečností práce kontrolu a zaměstnavatel je povinen s nimi v tomto ohledu spolupracovat - viz § 321 a 322. Ačkoliv odbory argumentovali tím, že tato ustanovení nebyla v praxi zneužívána (což může být jistě pravda), zákon by měl být psán tak, aby jej nebylo možné zneužít, aby se tedy nespoléhal na dobrou vůli smluvních stran. Proto i my se přikláníme k tomu, jak se vyjádřili někteří čelní představitelé, že těmito změnami se "kyvadlo pouze vrací do rovnovážné polohy a nevychyluje se do dalšího extrému".

Extra Job Je Váš pracovně právní problém akutní?
klikněte zde  


Zákoník práce - které návrhy neprošly

Celkem Ústavní soud vyhověl navrhovatelům zrušením 11 z navrhovaných 30ti ustanovení Zákoníku práce. Jako příklad změn, které neprošly, můžeme uvést například, že senátoři a poslanci navrhovali, aby byl zrušen zákaz, podle kterého zaměstnavatel nesmí sjednávat zajištění závazku zaměstnancem vyjma konkurenční doložky a srážek z příjmu - viz § 13, odst. 1, písm. g) ZP.

Kompletní přehled změn zákoníku práce§ 2, odst. 1, věty druhá a pátá   zrušeno
§ 4   zrušen
§ 18, věta první, text "48, 49"   zrušen
§ 20, věta první část za středníkem   zrušena
§ 24, odst. 2, věta druhá   zrušena
§ 278, odst. 1, prostřední věta v souvětí   zrušena
§ 281, odst. 1, text za čárkou   zrušen
§ 282, odst. 1, písm. c)   zrušeno
§ 305, odst. 1, věta první, text mezi dvěma čárkami   zrušen
§ 305, odst. 1, věta druhá   zrušena
§ 321, odst. 2 - 4   zrušeny
§ 322, odst. 2 - 3   zrušeny
§ 325 - 326   zrušeny

Jak nově v pracovně-právních vztazích

Pokud chcete získat přehled o nejaktuálnějším stavu pracovního práva, pokud chcete dokonale porozumět vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pokud si chcete ujasnit, co se smí a co ne, pokud potřebujete vyřešit konkrétní pracovně-právní problém, pak dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na naše oblíbené kurzy Zákoníku práce a pracovního práva. Kurzy vedeme v malých skupinách čímž se nám daří udržovat vysoce tvůrčí atmosféru, jsou zaměřeny ryze prakticky a možná i proto, od nás účastníci odchází vždy spokojeni. : Nevěříte? Pokud nebudete spokojeni, vrátíme Vám peníze! Bližší informace o našich kurzech naleznete na Kurz Zákoník práce po novele.

Článek věnovaný zákoníku práce po novele od 1.1. 2008 naleznete zde novela zákoníku práce (1.1. 2008)

Starší článek věnovaný novele zákoníku práce od 1.1. 2007 naleznete zde Zákoník práce od 1.1. 2007


Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura