Nechcete se cítit takhle?


Pak nepromeškejte příležitost a přihlaste se na náš kurz

Zákoník práce
2013
klikněte zde  
kurzy pracovní právo

Poradna pracovního práva zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní internetové zdroje

Národní knihovna České republiky je jedním z řešitelů projektu zadaného Ministerstvem kultury ČR - a to projektu snažícího se o vytvoření takzvaného WebArchivu. Jak je již z názvu patrné, hlavním úkolem takové WebArchivu je uchovat co největší množství elektronických zdrojů volně přístupných v internetové síti.

Projekt tak vznikl jako reakce na situaci posledních několika desítek let, kdy stále viditelněji narůstá počet elektronicky publikovaných zdrojů. V dnešní době již nelze význam Internetu podceňovat. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že i tyto zdroje jsou důležitou součástí národního kulturního dědictví a je potřeba je systematickým způsobem registrovat, chránit a zpřístupňovat. A to jsou právě základní úkoly WebArchivu. Každý takový vybraný zdroj je zkatalogizován stejně jako knižní publikace - to znamená, že je zařazen do české národní bibliografie a do online katalogu Národní knihovny.

Výběr webových zdrojů určených k archivaci se provádí podle několika postupů - jedná se o archivaci kompletní, výběrovou a tematickou. S potěšením můžeme oznámit, že náš server Právní poradna byl vybrán jako jeden ze zdrojů určených k archivaci.

Naše internetová poradna se věnuje problematice práce, pracovního práva a pracovně právní legislativy. Stránky se snaží o co největší možnou přehlednost - proto jsou dotazy děleny do několika kategorií. Dotazy jsou zodpovídány velmi podrobně, aby postihly celou složitost dané problematiky. Zároveň jsou však odpovědi formulovány tak, aby jim čtenář porozuměl a dokázal daný problém v praxi úspěšně řešit.

Návštěvnost našich webových stránek a zároveň jejich zařazení do WebArchivu Národní knihovny nás utvrzují v tom, že stránky Právní poradna mají ve virtuálním světě své místo. Budeme se snažit, aby si toto místo udržely i nadále.


Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura