Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Absolvent a trh práce

Absolventi škol na trhu práce

Absolventi vysokých a středních škol se po absolvování studia a složení závěrečných zkoušek (maturita, státní zkoušky) dostávají na trh práce a často máme možnost pozorovat, že přes jejich odhodlání pracovat a budovat kariéru, nejsou na hledání práce a na možnosti, jak práci hledat, dostatečně připraveni.

Výhody a nevýhody absolventa na trhu práce

Absolvent univerzity nebo střední školy je většinou velmi ambiciózní a má velký elán dokázat, že se firmám vyplatí jej zaměstnat a platit mu za jeho práci odpovídající mzdu.

Teoretická příprava absolventů

Uchazeči o práci – absolventi škol jsou většinou velmi dobře teoreticky připraveni a vzděláni v odpovídajícím oboru studia, znají současné trendy, velmi dobře zacházejí s internetem a obecně s výpočetní technikou a moderními technologiemi. Jazyková příprava je také většinou na lepší úrovni než u starší generace uchazečů o práci. Avšak i jazykové znalosti jsou značně rozdílné nejen do počtu jazyků, které absolvent – uchazeč o práci zná, ale i v kvalitě znalosti jazyka.

Praktické zkušenosti absolventů

Praxe a praktické znalosti jsou největším handicapem absolventa zejména střední školy. Praxe je většinou velmi sporadická a často jde o praxi, které nesouvisí s budoucím směrem pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Absolventi vysokých škol jsou v tomto ohledu pro trh práce připraveni poněkud lépe, protože jejich pracovní zkušenosti jsou mnohem bohatší a často také v oblastech a oborech, ve kterých chtějí absolventi rozvíjet svou pracovní dráhu.

Kde chtějí absolventi pracovat, jakou práci chtějí vykonávat?

Stejně jako v předchozím odstavci platí, že absolvent střední školy má mnohem méně konkrétní představy a směru svého budoucího pracovního uplatnění a pracovní kariéry. Je jasné, že po složení maturitní zkoušky v osmnácti nebo devatenácti letech má absolvent omezenější rozhled než absolvent vysoké školy. Dalším rozdílem je i způsob studia na střední a vysoké škole. Studium na vysoké škole umožňuje mnohem větší časovou i regionální flexibilitu a získávání pracovních zkušeností je mnohem jednodušší nejen u českých zaměstnavatelů, ale i v zahraničí, kde je možné studovat i jazyk. Další výhodou vysokoškolského a univerzitního studia a tím i absolventů těchto škol je práce na projektech, diplomové práce nebo práce bakalářské, které již spojují teoretickou stránku a stránku praktickou zaměřenou na konkrétní případy a jednotlivé firmy a zaměstnavatele.

Mzdové požadavky absolventů škol

Zde je možné vysledovat jednu z největších výhod absolventů vysokých i středních škol. Po absolvování studia nejsou mzdové nebo platové požadavky absolventa (vynecháme – li extrémní případy) celkem rozumné, nejsou přemrštěné a pro zaměstnavatele určitě akceptovatelné. Absolvent přijme nabídku za menší mzdu, když vidí možnost profesního růstu i kariérového postupu.

Absolvent – pracovník k obrazu firmy

Další výhodou absolventů na trhu práce je paradoxně jeho nezkušenost a neznalost určitých pracovních postupů. Jde o fakt, který je určitým opozitem oproti nedostatku zkušeností. Jsou společnosti, které preferují nezkušené absolventy, kteří nemají žádné špatné pracovní návyky a z tohoto důvodu se velmi dobře přizpůsobí organizační kultuře i pracovní požadavků zaměstnavatele.

Rady pro absolventy škol, jak se chovat na trhu práce najdete ve článku: Absolventi – rady pro hledání práce .

Nabídky práce pro absolventy

Seznam nabídek práce a zaměstnání pro absolventy univerzit, vysokých a středních škol naleznete na stránce - práce absolventi.
Vzory motivačního dopisu a životopisu pro absolventy v Poradně zaměstnání - Životopis vzor absolvent a Absolvent motivační dopis vzor


Téma Výběr vhodného povolání a trh práce anglicky: Job search information
Otázky a odpovědi na téma: Výběr zaměstnání a trh práce


Počet zobrazení článku Absolvent a trh práce: 38815


Bookmark and Share

Absolvent a trh práce - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


Výběr vhodného povolání, personální inzerce, trh práce

Další články z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr vhodného povolání, personální inzerce, trh práce

Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

© HledámPráci.cz
personální server
všechna práva vyhrazena