Výběr povolání|Životopis|Průvodní dopis|Pohovor|Nástup do práce|Kariéra


Výběrový pohovor u zaměstnavatele struktura, otázky

Jak obvykle probíhá výběrový pohovor?

Výběrový pohovor začíná již příchodem uchazeče do firmy. Často je uchazeč, který čeká na pohovor, usazen do místnosti, kde pracuje některý ze zaměstnanců (například sekretářka). Chování uchazeče v "čekací" místnosti je velmi často také hodnoceno.

Při uvedení na vlastní výběrový pohovor by měla být uchazeči představena výběrová komise a stručně vysvětlen účel výběrového pohovoru, představena firma a pracovní místo, na které se uchazeč hlásí.

Po stručném úvodu následuje nejdůležitější část pohovoru - série otázek, které mají odhalit kvality, silné a slabé stránky a další vlastnosti uchazeče. Tato část pohovoru je rozčleněna na následující skupiny otázek. Pořadí těchto skupin otázek není vždy stejné:


 • Studium, jazyky

 • Otázky zaměřené na formální vzdělání uchazeče i na jeho aktivity při studiu. U absolventů je logicky kladen na tuto část pohovoru větší důraz než ostatních kandidátů.
  (příklad otázek: Proč jste si vybral tento typ vysokou školy?, Proč jste dal přednost České zemědělské univerzitě před VŠE?, Co bylo přínosem Vaší diplomové práce? Jakým mimoškolním aktivitám jste se věnoval?)

 • Pracovní zkušenosti

 • Otázky zaměřené na dosavadní zkušenosti a praxi. Jejich účelem je určit, rozsah znalostí, praktických zkušeností a někdy i kontaktů důležitých pro výkon práce na pozici, na kterou se uchazeč přihlásil.
  (příklad otázek: Co bylo náplní Vaší práce?, Jaký největší pracovní problém jste řešil a jak? Které činnosti jste dále vykonával? )

 • Důvody změny zaměstnání

 • Otázky zaměřené na loajalitu pracovníka a zejména na odhalení důvodů proč odešel z předchozího zaměstnání. Často jsou odpovědi uchazeče srovnávány s referencemi poskytnutými předchozími zaměstnavateli.
  (příklad otázek: Co Vás vedlo k odchodu? Proč jste opouštěl velmi zajímavou pozici u perspektivní společnosti?)

 • Představy o budoucnosti, motivace a zájem o další pracovní růst

 • Budoucí zaměstnavatel se pochopitelně zajímá i o ambice uchazeče, o jeho představy o budoucím vývoji kariéry. Zaměstnavatelé mají zájem vyhledat nejvhodnějšího uchazeče nikoliv uchazeče, který splňuje všechny požadavky, ale jeho kvalifikace, praxe či ambice ho předurčují pro výkon jiné (vyšší) pozice a nabízené pracovní místo by pro něj bylo pouze "východiskem z nouze".
  (příklad otázek: Čeho chcete v životě dosáhnout? Jak si představujete svou pracovní pozici za pět let? Co Vás v práci nejvíc motivuje?)

 • Logický úkol

 • Logický úkol nebývá vždy součástí pohovoru, ale výběrová komise jej občas zařadí. Cílem není pouze vyzkoušet logický úsudek uchazeče, ale i způsob řešení úkolů (zažádá uchazeč o papír a tužku, je jeho postup syntetický nebo analytický) a stresovou odolnost (uchazeč většinou nečeká logický úkol a jeho reakce často napoví o uchazeči více než desítky předchozích otázek).

 • Úspěchy, neúspěchy, silné a slabé stránky

 • Okruh otázek zaměřených na silné a slabé stránky je sporným tématem debat o metodikách výběrových pohovorů. Přesto je často tento okruh témat zařazován a v tomto případě se připravenému uchazeči naskýtá obrovská šance vyniknout a vychválit se. A to i v případě otázky na slabé stránky. V tomto případě se doporučuje zvolit takovou slabou stránku, která vlastně slabou stránkou ani není a je vlastně výhodou. Většinou jen velmi naivní nebo pravdomluvný uchazeč řekne "plnou¨" a "celou" pravdu.
  (příklad otázek: Co je Vaší největší předností?, Jaké jsou Vaše slabé stránky? Co se Vám v životě opravdu nepovedlo?)

 • Zájmy, koníčky

 • Cílem otázek mířených na zájmy a koníčky je zjistit informace o mimopracovních aktivitách pracovníka. Koníčky a záliby často mohou pomoci, pokud uchazeč uvede takové koníčky které jsou v souladu předpoklady pro výkon pozice i pro práci v teamu (například individuální či kolektivní sporty)

 • Rodina

 • Rodinné zázemí je podstatné pro všechny pracovníky, v některých případech je výhodou pevná kotva v rodinném životě, pro jiné pozice nebo jiné firmy je vhodnější uchazeč či uchazečka, který(á) je bez závazků. Vždy je na uchazeči, zda odpoví na tyto otázky nebo zda se rozhodne neodpovědět a sdělit výběrové komisi, že jde o jeho soukromou věc, která by neměla mít vliv na rozhodování komise. Většinou se tento postup nedoporučuje.
  (příklad otázek:Jaké je Vaše rodinné zázemí? Jaké jsou Vaše plány?, Žijete sám nebo s přítelkyní?, Jste vdaná?, Plánujete v nejbližší době rodinu? )
  Poznámka: Tento článek vzníkl v době, kdy byla situace na trhu práce jiná, než jak ji upravuje Zákoník práce ve aktuálním znění. Podle současného znění jsou otázky na uvedená témata silně diskriminační a neměly by být pokládány, v opačném případě má uchazeč možnost se bránit soudní cestou.

 • Doplňující otázky

 • Pokud se výběrová komise drží určitého schématu a pořadí otázek, přijde na konci výběrového pohovoru čas na otázky, které mají doplnit údaje, které uchazeč uvedl v předchozím pohovoru.

 • Otázky uchazeče

 • Když uchazeč zodpověděl všechny otázky výběrové komise, dostává příležitost položit otázky výběrové komisi. Otázky by měli být směrovány spíše na podnik, na doplnění informací, které uchazeč zjistil o firmě nebo o pracovním místě před tím, než šel na pohovor.
  (příklad otázek:V odborném časopise Logistik jsem se dočetl, že Vaše firma používá nejnovější informační systém SystallF v nově vybudovaném Cross-docking centru, mohu se zeptat, zda jeho implementace je od firmy AAA nebo od firmy BBB?)

  Zakončení pohovoru
  Výběrová komise by měla zakončit výběrový pohovor, sdělit uchazeči do kdy a jakým způsobem budou oznámeny výsledky výběrového řízení.


  Interview, výběrový pohovor anglicky: Job Interview Structure and Tips
  Otázky a odpovědi na téma: Výběrový pohovor, Job Interview


  Počet zobrazení článku Výběrový pohovor u zaměstnavatele struktura, otázky: 151915


  Bookmark and Share

  Výběrový pohovor u zaměstnavatele struktura, otázky - Komentáře čtenářů      Přidat vlastní komentář


  Výběrový pohovor - interview uchazeče o práci

  Další články z kategorie

  Všechny dotazy z rubriky: Výběrový pohovor - interview uchazeče o práci

  Poradna životopis, průvodní dopis, pohovor

  Hledám práci.cz|poradna zaměstnání|životopis vzor|průvodní dopis vzor

  © HledámPráci.cz
  personální server
  všechna práva vyhrazena