Mzdový výměr a jeho změna při nástupu do zaměstnání a pracovní smlouva odeslaná faxem

Mzda, plat, důchod
Mzda, plat, důchod

Otázka pro právní poradnu:

Mám dotaz ohledně mzdového výměru a jeho právní závaznosti. Skutkový stav je následující: Bylo mi nabídnuto zaměstnání a 26.11.minulého roku mi byl faxem zaslán návrh pracovní smlouvy podepsaný zaměstnavatelem spolu s „Platovým výměrem“ s konkrétní vyčíslenou částkou 25 000 Kč taktéž podepsaným zaměstnavatelem. Obojí jsem podepsal a odeslal zpět zaměstnavateli. Poté jsem na základě toho podal výpověď ze starého zaměstnání. Mzdová ustanovení smlouvy znějí následovně:
1.Mzdové podmínky výkonu práce se sjednávají dle vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatele a konkretizuje je písemné oznámení o mzdových podmínkách nebo o zařazení do příslušného prémiového řádu, které se v souladu s §32 odst. 3 ZP zavazuje zaměstnavatel předat zaměstnanci do 15 pracovních dnů od vzniku pracovního poměru.
2. Zaměstnanec současně podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl před uzavřením pracovní smlouvy seznámen s vnitřním mzdovým předpisem zaměstnavatele
Jsou tam i jiná ustanovení o mzdě, ale ta se netýkají bezprostředně výše mzdy, o kterou mi v dotazu především jde (týkají se vyplácení mzdy pozadu a tak podobně)
„Platový výměr“ přiložený ke smlouvě byl datován k předpokládanému dni nástupu do nového zaměstnání (1.2.), ač byl poslán s návrhem smlouvy již 26.11. V platovém výměru je dále uvedeno toto: „ Oznamujeme Vám, že v souladu s Vaší pracovní smlouvou a mzdovým předpisem Vám budou upraveny Vaše mzdové podmínky následovně:“ (následuje výše uvedená konkrétní částka mzdy)
V den nástupu do nového zaměstnání mi byla předložena nová pracovní smlouva, která se až na drobnosti shodovala s původní faxovou verzí. Takovou „drobností“ bylo například sjednání zkušební doby, která v původní smlouvě nebyla. V mzdových ustanoveních nedošlo k žádné změně. Platový výměr k nové smlouvě přiložen nebyl s tím, že zůstává ten původní faxový. Na konci téhož týdne (4.2.) mi však byl zaměstnavatelem předložen k podpisu dokument s názvem „ Oznámení mzdových podmínek“ s textem „Oznamujeme Vám, že v souladu s ustanovením Vaší pracovní smlouvy a mzdovým předpisem Vám budou upraveny Vaše mzdové podmínky s platností od 1.2. 2005 takto:“ následovala strukturovaná mzda, kde základ mzdy tvořila pouze polovina částky stanovené v původním výměru, zbytek do výše v původním výměru stanovené částky je tvořen osobním ohodnocením a prémiemi .
Následuje text: „Jednotlivé ukazatele se stanovují měsíčně a jejich výpočet se řídí podle metodického pokynu generálního ředitele.“

Jakou právní povahu mají oba dokumenty? Když podepíšu druhý dokument, budu mít právní nárok na původní částku, nebo dojde ke změně smlouvy? Byl vůbec původní výměr součástí smlouvy nebo šlo o pouhé oznámení? Nedostal jsem se do situace, kdy mi zaměstnavatel může jednostranně stanovovat mzdu a má povinnost mě o tom pouze informovat?
Závěrem chci říci, že jsem nebyl při uzavírání smlouvy v několika rozhovorech s odpovědnými pracovníky zaměstnavatele poučen o tom, že se mzda u zaměstnavatele skládá se základu a pohyblivých složek. Podpisem smlouvy jsem však potvrdil, že jsem s nimi seznámen byl (viz mzdová ustanovení smlouvy)

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Vaše situace je velmi komplikovaná a je možné, že byste nad ní od více lidí mohl získat různá stanoviska. To mé je toto:
Domnívám se, že každá smlouva, i pracovní má být každopádně podepsána jako originál a faxová kopie je v tomto případě neuspokojivá. Osobně bych to chápala tak, že Vám firma poslala návrh znění smlouvy, abyste znal podmínky a pak Vám logicky v den nástupu dala podepsat originál. Pak je ovšem podivné, že se návrh poslaný faxem a originál neshodují a i podle uvozovek, které používáte ve slově drobnost také předpokládám, že pro Vás zkušební doba není drobnost. Na druhou stranu jste měl zaměstnavatel upozornit na to, že se smlouvy neshodují a minimálně se pokusit na místě vyjednat, aby se originál co nejvíce (ideálně zcela) shodoval s faxem, který Vám byl poslán k odsouhlasení. Na druhou stranu pokud říkáme, že smlouva musí být podepsána v originále, pak není možné, aby platil faxový mzdový výměr (pozn.: na rozdíl od Vás budu psát mzdový, protože předpokládám, že pracujete v soukromé firmě a na tu se vztahuje zákon o mzdě, nikoliv o platu). Založení pracovního poměru kupodivu není neplatné, pokud nepodepíšete při nástupu mzdu (i když je jasné, že máte vědět, zač pracujete). Takže podle mne i v tomto případě – bohužel pro Vás – platí originální mzdový výměr z 4. února. Je velmi nepříjemné, že se původní dohody neshodují s tím, co Vám zaměstnavatel předložil v písemné podobě. Na druhou stranu Vy jste měl požadovat, abyste byl opravdu řádně seznámen s podmínkami, zvláště, když jste seznámení podepsal ve smlouvě. To co se Vám mohlo zdát jako formalita, je teď proti Vám. A ještě jedna nepříjemná věc na konec: podle zákona o mzdě se mzda zaměstnanci buď stanovuje nebo se s ním sjednává. Když to trochu zjednoduším, tak tato dvě slova určují, zda máte možnost mzdu ovlivnit nebo ji jen přijmout. Slovo „upraveny“ (Vaše citace obsahuje text „mzdové podmínky budou upraveny…“) se podle mne dikcí blíží spíše stanovení mzdy. Stanovení mzdy znamená, že o ní rozhoduje zaměstnavatel a zaměstnanci výši mzdy, rozvržení a pravidla pouze oznamuje. Při sjednání mzdy se mají obě strany rovné postavení.
Kdybych si dovolila jakési zjednodušení a shrnutí Vašeho případu:

zaměstnavatel s Vámi nejednal zcela fér, protože Vám měnil podmínky a tím Vás uvedl v omyl. Na druhou stranu rozvržení mzdy na pevnou a pohyblivou část je zcela běžné a jistě byste se s ním setkal i ve většině jiných firem. Jste-li se svou prací a dalším vývojem událostí spokojen, doporučuji přenést se přes počáteční nedorozumění (a poučit se z něj pro příště). Pokud i další podmínky a kroky zaměstnavatele jsou pokaždé jinak než se domluvíte, raději si hledejte jiné uplatnění.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Mzdový výměr a jeho změna při nástupu do zaměstnání a pracovní smlouva odeslaná faxem byl zveřejněn dne 2005-05-29 a počet zobrazení je: 26251Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Mzda, plat, důchod

Další články z právní kategorie

Příplatky práce v noci a o víkendech
Odebraná dovolená za prostoje v práci
Kolektivní smlouva a výše zaručené mzdy
Mám nárok na příplatek?
Minimální mzda a dovolená
Příplatek za odpolední směnu
Příplatky součástí minimální mzdy, fond pracovní doby.
Překážka v práci na straně zaměstnavatele
Opožděná výplata mzdy
Přechod z pracovního poměru do plné invalidity (invalidního důchodu)

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, plat, důchodPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura