Změna místa výkonu práce 70 kilometrů

Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
Pracovní poměr

Otázka pro právní poradnu:

Jsem zaměstnána ve firmě,jejíž sídlo je v krajském městě,provozovna,kde pracuji je v místě mého trv.bydliště,vzáleného od kr.města 70 km.Zaměstnavatel nyní tuto provozovnu přesouvá do kr.města-sídla firmy,tvrdí, že nejde o ukončení činnosti provozovny,pouze o zefektivnění provozu, kdy je provozovna příliš vzdálena od mateřské firmy.Požaduje po mně,abych do provozovny dojížděla, což je pro mne časově,finančně a z rodinných důvodů nemožné.
V prac.smlouvě mám uvedeno,že místo výkonu práce je v místě mého trvalého bydliště.
Následuje ale tato věta:
"Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci v případě nezbytné potřeby na straně zaměstnavatele i mimo sjednané místo výkonu práce,a to na základě vyslání na prac.cestu nebo přeložení nebo formou dočasného přidělení k výkonu práce k jiné fyz.nebo práv.osobě."
Chtěla bych ukončit PP,nemohu dojíždět,navrhla jsem zaměstnavateli ukončení PP dohodou s odstupným. Zaměstnavatel tvrdí,že na odstupné nemám nárok a že se mnou dále počítá.
Co mohu dělat?
Jsem na základě PS opravdu povinna do nového místa provozovny dojíždět?
Nejde o reorganizaci firmy a zaměstnavatel by mě měl propustit pro nadbytečnost s odstupným?
Když chci ukončit PP zbývá mi podat dvouměsíční výpověď,když zaměstnavatel nechce na dohodu přisoupit?
Kdyby mi nabídli dodatek ke smlouvě,co když ho nebudu chtít podepsat?
Můžou mě do nového místa nutit jezdit formou služebních cest. Odkud, když sjednané místo výkonu práce bude zrušeno, z mého trvalého bydliště?
Nájemní smlouva v místě provozovny končí 30.4.08

Pracovní právo poradna  Je Váš pracovně právní problém akutní?  
klikněte zde  

Odpověď právní poradny:

Jsem toho názoru, že způsob, jakým je sjednaná vaše pracovní smlouvě je v bodě týkajícím se místa výkonu práce neplatný. To, že je místo výkonu práce uvedeno jako Vaše trvalé bydliště je v pořádku. Ovšem to, že se ve smlouvě dopředu zavazujete, že Vás zaměstnavatel bude libovolně přesouvat (ať už na pracovní cestu nebo přeloží) je neplatný právní úkon (viz § 19 zákoníku práce). Zákoník práce totiž výslovně říká, že neplatný je ten právní úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdá svých práv. A protože u pracovních cest (viz § 42, odst. 1 zákoníku práce) se výslovně říká, že k vyslání na pracovní cestu musíte dát souhlas, nelze tento souhlas dát generálně dopředu, resp. klidně jej dát můžete, ale také souhlas můžete kdykoliv odvolat, protože jste se podpisem textu smlouvy vzdala svého práva se v budoucnu rozhodnout, zda chcete či nechcete být vysílána na pracovní cestu a zda chcete či nechcete být přeložena do jiného místa výkonu práce. Mimo to bych ještě podotkla, že se stejně nejedná o přeložení, ale o trvalou změnu pracovní smlouvy. Přeložení je totiž v zákoníku práce (stejně jako převedení) definováno jako dočasná změna pracovní smlouvy a v okamžiku, kdy odpadnou důvody pro přeložení (či převedení na jinou práci), je zaměstnavatel povinen Vás vrátit na původní místo či práci. To ve Vašem případě evidentně nebude možné, pokud se stěhuje celá pobočka. Na odstupné tedy pochopitelně máte nárok a jedná se o výpovědní důvod podle § 52, písm. b) zákoníku práce, kdy se přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část.

Na Váš dotaz do pracovně právní poradny odpověděla: Dana Blažková

Bookmark and Share

Dotaz Změna místa výkonu práce 70 kilometrů byl zveřejněn dne 2009-01-19 a počet zobrazení je: 11705Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně.


Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru

Další články z právní kategorie

Konkurenční doložka a brigáda ?
Čerpání dovolené ve výpovědi
Doba určitá vymezení
Doba určitá a přechod na dobu neurčitou
Příplatek ke mzdě paušální částka
Dohoda o zvýšení kvalifikace
Dopad násilného odchodu ze zamestnani
Dovolená ve zkušební době
Dva pracovní poměry - dovolená a nový zaměstnavatel
Odchod ze zaměstnání po dvou dnech

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměruPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura