Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost

Bezpečnost práce, pracovní podmínky, školení

Seznam pracovně právních dotazů zaměřených na pracovní podmínky vytvářené zaměstnavatelem svým zaměstnancům, na školení a rozvoj pracovníků a na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Seznam pracovně právních dotazů v rubrice:

Krátkodobé natáčení na pracovišti
Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
Povinnost stravování ve stravovacím provozu
Požadavky na obuv zakoupenou zaměstnancem
Dohoda o zvýšení kvalifikace a zkušební doba
Má zaměstnavatel právo po mě požadovat výpis ze zdravotní dokumentace?
Pokladní v supermarketu a práce vestoje po dlouhé hodiny
Kvalifikační dohoda a závazky z ní plynoucí, když školení bylo dotováno Evropskými fondy
Mohu dostávat nemocenskou i když jsem měla srážky ze mzdy?
Z čeho se počítá nemocenská v novém zaměstnání po rodičovské dovolené?
Pracovní neschopnost vzniklá z měsíc starého úrazu
Prostor na konzumaci jídla během přestávky v práci na jídlo a oddech
Údržba uniformy, kterou zaměstnavatel odmítá hradit
Infekční nemoc při pracovní cestě
Studium při zaměstnání mimo obor zaměstnavatele
Příplatek za práci ve výškách
Těhotenství a práce v rizikovém pracovním prostředí
Příplatky za prašnost a hlučnost
Mohu jako zdravotní sestra sloužit na noční směně sama?
Sám na noční směně
Periodická prohlídka u lékaře
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou v době nemoci
Úhrada nákladů na školení při výpovědi
Lékař na trvalém bydlišti, 100 km od pracoviště
Placené volno při studiu
Dohoda o prohloubení kvalifikace
Výpověď zaměstnavatele a rodičovská dovolená
Starobní důchodce a nemoc před ukončením smlouvy na dobu určitou
Dohoda o zvýšení kvalifikace, výpověd vrácena zpět.
Kdo platí nemocenské dávky?
Změna zdravotního stavu a náhrada ztráty na výdělku
Školení mimo pracovní dobu
Práce na plný úvazek - STUDENT
Neproplácené přesčasy
Osvědčení o prohloubení vzdělání
Nemoc v dobe vypovedni lhuty
Dlouhodobá pracovní neschopnost a výplata nemocenské
Nemoc - zaměstnavatel nutí jít do zaměstnání
Nedodržování léčebného režimu v době pracovní neschopnosti
Nemoc více než 100 dní
Nemoc, zaměstnavatel nutí do práce
Placení za školení při výpovědi ve zkušební době?

Pracovní podmínky aktuální dotazy  rok 2007 a 2006  rok 2005 a starší  vše


Kategorie právní poradny

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
  8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy
  9. Služební cesty, cestovní náhrady


Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura