Seznam dotazů právní poradny personálního serveru Hledám Práci.cz

Naše právní poradna je rozdělena do tématických skupin pracovně-právní legislativy. Po kliknutí na téma pracovně právní problematiky se Vám zobrazí jednotlivé zodpovězené dotazy.

Kategorie právních dotazů

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)
  8. Služební cesty, cestovní náhrady
  9. Jiné dotazy z oblasti z oblasti pracově-právní legislativy
 

Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru

Další články z právní kategorie

Končí platnost pracovní smlouvy s odchodem ředitele, který ji podepsal?
Převod pod nového zaměstnavatele, kterému vadí výkon mé živnosti
Odstupné při ukončení dohodou ze zdravotních důvodů
Výpověď za půjčování peněz na pracovišti
Možnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru


Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci

Další články z právní kategorie

Návštěva pracovistě v době vycházek a zapisování do knihy příchodů
Náhradní volno ve svátek v nepřetržitém rozložení směn
Pružná pracovní doba a pracovní cesta
Neustálé změny ve směnnosti během dovolených - je zaměstnavatel v právu?
Náhradní volno při úbytku práce

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci


Mzda, plat, důchod

Další články z právní kategorie

Překážka na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti a nevyplácení náhrady mzdy
Započtení pohledávky oproti mzdě
Může mi zaměstnavatel vzít celé prémie za minulý měsíc, když nechci prodloužit pracovní smlouvu
Co je splatnost mzdy
Pracovní smlouva a DPČ u jednoho zamestnavatele a sleva na poplatníka

Všechny dotazy z rubriky: Mzda, plat, důchod


Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost

Další články z právní kategorie

Krátkodobé natáčení na pracovišti
Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia
Povinnost stravování ve stravovacím provozu
Požadavky na obuv zakoupenou zaměstnancem
Dohoda o zvýšení kvalifikace a zkušební doba

Všechny dotazy z rubriky: Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost


Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)

Další články z právní kategorie

Výpočet dávek PN po ukončení PPM při porodu mrtvého dítěte
Jak správně stanovit dobu mateřské dovolené
Dvě mateřské za sebou a nárok na dovolenou
Mateřská dovolená a možnost přivýdělku
Tehotenstvi na rizikovem pracovisti a soucasne nemoznost prevedeni na jine pracovni misto-finance

Všechny dotazy z rubriky: Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)


Náhrada škody, hmotná odpovědnost

Další články z právní kategorie

Kolektivní vina a náhrada škody
Zaměstnavatel nás podezírá z krádeže
Hmotná odpovědnost dělníků
Sjednaná odpovědnost za škodu na výši odpovídající 2-násobku ceny svěřených věcí
Odstoupení od hmotné odpovědnosti

Všechny dotazy z rubriky: Náhrada škody, hmotná odpovědnost


Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ

Další články z právní kategorie

Prodloužení pracovní smlouvy u DPP po vyčerpání 300 hodin
Uzavření DPP, když není znám počet odpracovaných hodin
Úkolová mzda a počítání hodin DPP
Pracovní smlouva a DPP u jiného zaměstnavatele
Střídání DPP a DPČ podle měsíčních výdělků

Všechny dotazy z rubriky: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ


Služební cesty, cestovní náhrady

Další články z právní kategorie

Pracovní smlouva a stravné obsaženo ve mzdě
Čas strávený na cestě: hotel-pracoviště
Zaměstnavatel odmítá vyplatit zahraniční stravné ve výši podle Zákoníku práce
Příkázání služební cesty osobě pečující o dítě do 8 let
Nařízení služební cesty ve dnech volna

Všechny dotazy z rubriky: Služební cesty, cestovní náhrady


Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy

Další články z právní kategorie

Účetní a mlčenlivost o dotacích
Osobní prohlídky na vrátnici
Prohlášení k dani při souběhu OSVČ a DPP
Dva tresty za porušení pracovní kázně
Agentura práce - zákaz zaměstnávání osob se ZPS a vznik ZPS během poměru

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativyPrávní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura