Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru

Vznik, změna a konec pracovních poměrů

Pracovně právní dotazy zaměřené na pracovní poměr: vznik pracovního poměru, změny pracovní smlouvy, možnosti ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem. Zde najdete odpovědi na otázky Jak vzniká pracovní poměr, Kdy končí pracovní poměr se zaměstnavatelem, Lze změnit pracovní poměr a mnoho dalších Vašich pracovně-právních problémů a jejich řešení.

Seznam pracovně právních dotazů v rubrice:

Končí platnost pracovní smlouvy s odchodem ředitele, který ji podepsal?
Převod pod nového zaměstnavatele, kterému vadí výkon mé živnosti
Odstupné při ukončení dohodou ze zdravotních důvodů
Výpověď za půjčování peněz na pracovišti
Možnost výpovědi za nepoužití pracovních pomůcek
Zápočtový list - musím ho dát novému zaměstnavateli?
Příslib pracovní smlouvy zaměstnavatelem a následně odstoupení od ní
Výpověď ze strany zaměstnance, těhotenství a poskytování PPM
Nemocenská v těhotenstvî a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpověď z důvodu nemoci z povolání
Nástup do zaměstnání po odvolání výpovědi a překážka v práci
Přeřazení na jiné místo bez potřebné kvalifikace
Odstupné při nesouhlasu se změnou místa výkonu práce
Počítá se čerpaná stará dovolená jako výkon práce?
Výpověď kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti a nárok na odstupné
Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitou a její vliv na výši podpory v nezaměstnanosti
Smlouva na dobu určitou a její ukončení při neschopnosti kvůli rizikovému těhotenství
pracovní smlouva na dobu určitou prodloužená zpětně
Opakovaně prodloužená pracovní smlouva na dobu určitou od roku 2010 a hrozba agentury
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou k dřívějšímu datu
Uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou u agentury práce
Uvedení druhu práce v potvrzení o zaměstnání
Pracovní poměr na dobu určitou u důchodců po novele od 01-2012
Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou v době rodičovské dovolené
Konec zkušební lhůty - počítání času
Neschopenka a pracovní poměr na dobu určitou
Je možné zrušení prodloužení smlouvy, když už bylo prodloužení podepsáno?
Vyučen pro konkrétní firmu - musí mne zaměstnat na dobu neurčitou?
Neplatnost odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky díky pozdnímu doručení
Dva pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele oba na plný úvazek
Pracovní poměr na dobu určitou u sezónních prací
Zkrácení pracovního poměru na dobu určitou
Okamžité zrušení ve výpovědní lhůtě
Výpověď za neúspěšně absolvované školení
Souběh pracovních poměrů
Stanovení místa výkonu práce při uzavření pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru v polovině měsíce
Výpověd dohodou-mateřská
Koupě firmy se zaměstnanci a překážka v práci
Ukončení trvalého pracovního poměru a přechod na živnostenský list
Pracovní smlouva na dobu určitou a doba trvání pracovní neschopnosti
Podmínky nástupu na brigádu
Ukončení práce dohodou - lze požadovat zpětně odstupné?
Převedení na jiného zaměstnavatele
Druhý pracovní poměr
Upsání se zaměstnavateli
Nárok na odstupné - přestup v rámci firmy se zkušební dobou
Nenastoupení do práce
Brigáda po výpovědní lhůtě u stejného zaměstnavatele
Jiná práce ve výpovědní lhůtě
Snížení pracovního úvazku ve školství
Doručování výpovědi
Platnost smlouvy na dobu neurčitou pokud nenastoupím
Doba neurčitá - změna na určitou
Ukončení pracovního poměru dohodou a nárok na odstupné
Setrvání na pracovišti na žádost nadřízeného, po výpovědi z pracovního poměru
Ukončení HPP s náhradou
Dočasné přesunutí z hodinové na úkolovou mzdu a provádění jiné práce
Výpověď zaměstnace v plném invalidním důchodu.
Nemam zapoctovy list
Výpověd ze strany zaměstnance a souhlas zaměstnavatele
Vydírání příbuzné, udávání pracovnice zaměstnavateli
Částečný úvazek, event. nástup na mateřskou dovolenou a možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouva - změna pozice a nahlédnutí
Ukončení hlavního pracovního poměru - zrušení místa
Nárok na odstupné a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpověď ve zkušební době a §35 Zákoníku práce
Pracovní úraz a ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou
Doba určitá a pracovní úraz
Výpověď pro nadbytečnost a změněná pracovní schopnost
Stáhnutí výpovědi pro nadbytečnost
Ústní změna druhu práce
Výpověď v době pracovní neschopnosti a ochraná lhůta
Pracovní smlouva na dobu určitou 4 roky
Skončení pracovní smlouvy na dobu určitou v dlouhodobé neschopnosti
Přechod pracovního poměru na dobu určitou
Nedostatek práce u zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru a opětovné zaměstnání
Zaměstnavatelem nevyplacená nemocenská v ochranné lhůtě
Jak podat výpověď - vzor
Zaměstnavatel nechce vystavit zápočtový list.
Částečná nezaměstnanost a výpověď pro nadbytečnost
Zkušební doba, výpověď a pracovní neschopnost
Zkrácení pracovního úvazku zěmstnavatelem
Výpověď ve zkušební době po nemoci 12 měsíců
Výpověď pro porušování pracovních povinností
Výpověď ze strany zaměstnance v době pracovní neschopnosti
Nadbytečnost a obsazení pracovního místa jiným pracovníkem
Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance - dlužná mzda
Ukončení pracovního poměru dohodou a odstupné
Nemoc po rozvázání pracovního poměru ve zkušební době a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Hromadné propouštění a informování odborové rady
Lhůty pro podání žaloby na neplatnost okamžitého zrušení PP
Nepravdivá výtka pro porušení pracovních povinností a možnost výpovědi
Pracovní poměr na dobu určitou a přechod na DPČ
Výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné
Ze zaměstnance mě udělali brigádníkem
Pracovní smlouva na dobu určitou, prodlužování výjimka
Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů
Jaký den je můj poslední pracovní den?
Ukončení pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost.
Nový Zákoník práce k 1.1.2010 starobní důchod, pokračování v zaměstnání
Otěhotnění v době výpovědní lhůty
Prodloužená zkušební doba
Ukončení pracovního poměru - doba určitá, úhrada kurzu
Nemocenská a smlouva na dobu určitou
Obavy z výpovědi
Opakovaně uzavíraný pracovní poměr na dobu určitou. Je to možné donekonečna?
Opominutí ukončení zástupu za mateřskou dovolenou = nárok na smlouvu na dobu neurčitou?
První pracovní poměr a evidence důchodového
Překročení doby určité.
Výpověď invalidní důchodkyni
Výpověd z důvodu nemoci z povolání
Změna údaje o paragrafu podle kterého byla uzavřena pracovní smlouva
Zrušení pracovního místa a nabídka jiné pozice za menší plat
Pracovní poměr na dobu určitou, nemoc a nahlášení na Úřad práce
Organizační změna v dúsledku snížení stavu žáků
Okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Chybějící zápočtový list a neochota zaměstnavatele jej vydat
Částečná nezaměstnanost
Propuštění bez uzavřené pracovni smlouvy
Vypršení platnosti pracovní smlouvy
Opakované prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou nad dobu 2 let
Výpověd pro nadbytečnost, zdravotní stav a nemoc z povolání
Zkušební doba a § 52 - porušení pracovní kázně
Je nutný při nástupu do zaměstnání originál zápočtoveho listu?
Propuštění manžela z práce, je-li manželka na mateřské dovolené
Přeřazení na jinou pozici v těhotenství
OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU, DOHODA a §55 ZP
Zákoník práce paragrafy
Jmenovaná funkce
Změna místa výkonu práce 70 kilometrů
Ukončení pracovního poměru a nemoc po týdnu od skončení
Smlouva na dobu neurcitou a vypoved
ukončení pracovního poměru dohodou ve školství a nárok na dovolenou
Nemocenská ve výpovědní lhůtě - přerušení
nástup na mateřskou dovolenou před vypršením pracovní smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovniho poměru z důvodu nevyplacení mzdy do 15 dnů po výplatním termínu
Pracovní smlouva mezi manžely
Nedodržení pracovní smlouvy?
Nucené snížení úvazku ve školství
Nemocenská v ochranné lhůtě bez evidence na Úřadu práce
upozornění na možnost výpovědi - hrubé napadení ředitele výroky
Výpověď dohodou a dodatek dohoda o mlčenlivosti
Změna zaměstnavatele v rámci reorganizace podniku - odstupné
Může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr v době neschopnosti?
Místo výkonu práce a stěhování
Manko a výpověď
Koho propustit - důchodce?
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou
Formulace v pracovní smlouvě - zkušební doba

Pracovní poměr aktuální dotazy  rok 2007 a 2006  rok 2005 a starší  vše


Kategorie právní poradny

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
  8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy
  9. Služební cesty, cestovní náhrady


Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura