Jiné dotazy z oblasti pracově-právní legislativy

Pracovní právo - různé

Dotazy, které se nám nepodařilo zařadit do dalších kategorií se většinou týkají specialit pracovního práva nebo jde o problematiku, která je na hranici pracovního práva a práva obchodního, například zaměstnání živnostníků a jiných OSVČ (respektive najímání živnostníků), takzvaného Švarc systémů a dalších problémů

Seznam pracovně právních dotazů v rubrice:

Účetní a mlčenlivost o dotacích
Osobní prohlídky na vrátnici
Prohlášení k dani při souběhu OSVČ a DPP
Dva tresty za porušení pracovní kázně
Agentura práce - zákaz zaměstnávání osob se ZPS a vznik ZPS během poměru
Pracovní volno pro příspěvkovou lázeňskou péči z důvodu nemoci z povolání
Trvalý pracovní poměr a brigáda a pojištění
Nárok na cestovní náhrady po odebrání služebního motorového vozidla
Časově omezený souhlas s podnikáním zaměstnance
Kolik mohu uzavřít pracovních úvazků?
Oční prohlídka nařízena zaměstnavatelem, kterou si má ale hradit sám zaměstnanec
Podnikání při zaměstnání a souhlas zaměstnavatele
Snížení úvazku ve školství odchodem žáka
Nárok na dovolenou při nepravidelné pracovní době
Nařízená dovolená místo vánočních svátků
Kamery instalované na pracovisti
Změny teploty při výkonu práce
Nařízený přesčas o svátky
Životní pojištění zaměstnanců - nátlak
Doprovod dítěte ZTP/P na vyšetření
Dobrovolná povinná práce
Nedodržení ústní dohody - změna pracovních podmínek po nástupu
Práce na živnostenský list kontra Švarcsystém
Ochrana osobních údajů a zveřejnění mzdy zaměstnanců
Léčebné výlohy při pracovním úrazu
Dodatek ke smlouvě ze zdravotních důvodů
Neplacené volno nebo výpověď?
Poloviční úvazek (50%) před důchodovým věkem
Důtka - neplnění pracovních povinností
Přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti
Bossing - jak se bránit ?
Urážlivé chování zaměstnance vůči vedoucímu pracovníkovi
Dálkové studium a musí zaměstnavatel uvolnit?
Ochranná lhůta v předdůchodovém věku
Pracovní úraz a čerpání a převod dovolené
Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
Ochrana osobních údajů a pracovní smlouva
Neplacené volno bez souhlasu zaměstnance
Krácení dovolené z důvodu nemoci
Šikana na pracovišti ?
Přesunutí pracovní směny
Právo zaměstnavatele na informace o zdravotním stavu zaměstnance
Pracovní oděv a obuv
Zaměstnavatel nevydal vrácení daně
Písemná výtka - porušení pracovní kázně
Uplatnění daňové slevy na děti
Má zaměstnavatel právo nahlížet do zdravotní dokumentace ?
Jaký mám nárok na dovolenou?
Krácení dovolené při pracovním úrazu
Krácení dovolené vzhledem k pracovnímu úrazu.
Práva odvolaného ředitele
Autoškola placená zaměstnavatelem a úhrada nákladů zaměstnancem
Kdo určuje zda se jedná o pracovní úraz?
Může OSVČ zaměstnat manželku?
Výpověď ze strany zaměstnance a možnost jejího stažení
Platnost dodatku k pracovní smlouvě
Využití kamerových záznamů
Náhradní volno za práci ve svátek
Dovolená v nepřetržitém pracovním režimu
Změna pracoviště a nemožnost dopravit se na noční směnu
Dovolená - jak dlouho dopředu si mám ji nahlásit
Neplacené náhradní volno
Nemoc z povolání a výpověď ze strany zaměstnance
Zrušení pracoviště a převod na jinou práci
Konkurenční doložka se zákazem na jeden rok
Nárok na proplacení poplatků za vstupní prohlídku u lékaře a výpis z trestního rejstříku zaměstnavatelem
Krácení loňské dovolené v době výpovědní lhůty?
Může s.r.o. fungovat i bez zaměstnanců?
Matka samoživitelka a dovolená o prázdninách
Těžká nemoc a chuť dále pracovat
Krácení dovolené na zotavenou za nemoc
Informování o obsahu pracovního poměru podle §37
Hlavní pracovní poměr na dohodu o pracovní činnosti?

Další dotazy aktuální dotazy  rok 2007 a 2006  rok 2005 a starší  vše


Kategorie právní poradny

  1. Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru
  2. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
  3. Mzda, plat, důchod
  4. Pracovní podmínky, školení a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovní neschopnost
  5. Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)
  6. Náhrada škody, hmotná odpovědnost
  7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - DPP, DPČ
  8. Jiné dotazy z oblasti pracovně-právní legislativy
  9. Služební cesty, cestovní náhrady


Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura